E-poštni naslov Geslo

Pozabil sem geslo

 

Spremljanje slovenskih javnih razpisov

Javna obvestila v Sloveniji in Evropski uniji

Objave

Pri storitvi spremljanja javnih naročil lahko s pomočjo CPV kod ali ključnih besed za iskanje vnaprej določite iskalne profile in si prilagodite iskalne nastavitve. Na spodnjem seznamu si lahko ogledate 24 glavnih kategorij. Za kategorijami v oklepaju je prikazano število vseh  oskrbovalnih panog v Sloveniji in Evropski uniji, objavljenih v zadnjih 7ih dneh.

V primeru težav z nastavitvami se obrnite na nas. Na voljo smo Vam na telefonski številki  01 777 51 77 in na elektronskem naslovuinfo@informator-javnihrazpisov.si

 

PredlagateljTip kategorijaVsebina
SIuradno ime: Občina ŽužemberkOddaja naročilaSlovenija Žužemberk Gradbena dela
SIUradno ime OBČINA SEMIČ Poštni naslov: Štefanov trg 9 Poštna številka: 8333 Šifra NUTS: SI Kraj Semič Država ...Obvestilo o naročilu male vrednostiPredmet javnega naročila je preplastitev javne poti v naselju Omota v dolžini ca. 1.100 m.
SIUradno ime OBČINA RAČE-FRAM Poštni naslov: Grajski trg 14 Poštna številka: 2327 Šifra NUTS: SI Kraj Rače Država ...Obvestilo o naročiluNaročnik bo izvedel kanalizacijo skozi del naselja na njegovem območju.
SIUradno ime OBČINA TREBNJE Poštni naslov: Goliev trg 5 Poštna številka: 8210 Šifra NUTS: SObvestilo o oddaji naročila male vrednostiIzgradnja pločnika in ureditev lokalne ceste LC 425001 Trebnje - Račje selo II. faza od LC-28-11.15 m do LC-61 (km 1.513,07 do km 2.185,02) v skladu s PZI projektno dokumentacijo št.: PZI – ...
SIUradno ime OBČINA SLOVENSKE KONJICE Poštni naslov: Stari trg 29 Poštna številka: 3210 Šifra NUTS: SI Kraj ...PopravekPredmet naročila je izgradnja kanalizacije v dolžini 3.640 m, čistilne naprave Zbelovo (350 PE), meteornega črpališča (zmogljivosti 3x350 l/s), črpališča Mlače (zmogljivosti 3,0 l/s) ter ...
SIUradno ime JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. Poštni naslov: Verovškova ulica 62 Poštna številka: 1000 ...Obvestilo o oddaji naročila male vrednostiIzvedba gradbenih del pri gradnji vročevoda na območju Litostroj – jug, 1. faza v Ljubljani
SIUradno ime DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Poštni naslov: Ulica XIV. divizije 4 Poštna številka: ...Obvestilo o spremembi
SIUradno ime OBČINA TREBNJE Poštni naslov: Goliev trg 5 Poštna številka: 8210 Šifra NUTS: SObvestilo o oddaji naročila male vrednostiPredvidena je Ureditev krožnega križišča na starem trgu pri zadrugi v Trebnjem, v skladu s PZI projektno dokumentacijo št.: PR-R8/2018, november 2015, ter njeno dopolnitvijo št.: S-1/18
SIUradno ime OBČINA HRASTNIK Poštni naslov: Pot Vitka Pavliča 5 Poštna številka: 1430 Šifra NUTS: SI Kraj Hrastnik ...Obvestilo o naročilu male vrednostiPredmet javnega naročila je izvedba ukrepov CPS na avtobusnih postajališčih in pločnikih, skladno s projektno dokumentacijo in popisom del.
SIUradno ime OBČINA SEŽANA Poštni naslov: Partizanska cesta 4 Poštna številka: 6210 Šifra NUTS: SObvestilo o oddaji naročila male vrednostiPredmet javnega naročila je rekonstrukcija lokalne ceste Griže - odcep Sela
SIUradno ime OBČINA KRANJSKA GORA Poštni naslov: Kolodvorska ulica 1B Poštna številka: 4280 Šifra NUTS: SI Kraj ...Obvestilo o oddaji naročila male vrednostiPredmet javnega naročila je rekonstrukcija Kurirske poti v Gozd Martuljku (JP689941) v dolžini cca 187 m ter ureditev dveh odcepov v dolžini cca 86,00 m in 28,00 m.
SIUradno ime OBČINA LITIJA Poštni naslov: Jerebova ulica 14 Poštna številka: 1270 Šifra NUTS: SI Kraj Litija Država ...Obvestilo o naročilu male vrednostiNaročnik naroča izvedbo sanacije plazu na LC 208010.
SIUradno ime OBČINA MIRNA PEČ Poštni naslov: Trg 2 Poštna številka: 8216 Šifra NUTS: SObvestilo o naročilu male vrednostiPredvideno je asfaltiranje makadamske ceste Prečna – Brezova Reber v dolžini 750m.
SIUradno ime OBČINA VIDEM Poštni naslov: Videm pri Ptuju 54 Poštna številka: 2284 Šifra NUTS: SObvestilo o naročilu male vrednostiModernizacija in rekonstrukcija cest na območju občine Videm
SIUradno ime OBČINA TIŠINA Poštni naslov: Tišina 4 Poštna številka: 9251 Šifra NUTS: SI Kraj Tišina Država ...Obvestilo o oddaji naročila male vrednostiJavno naročilo zajema izvedbo vseh potrebnih del za izvedbo vodovoda ob lokalni cesti na Krajni – III. faza in vključuje gradbena in montažna dela na sekundarnem vodovodnem omrežju.

Novice

19.04.2018

E-javno naročanje

Poenostavljen postopek javnega naročanja

29.03.2018

ESPD obrazec prinaša težave

Pomoč pri izpolnjevanju ESPD obrazca

[Naslednji]

Informacije o javnih razpisih

Na naši spletni strani povzemamo osnovne informacije o razpisih ter Vam pomagamo, da v množici različnih naročil hitro najdete pot do tistih, ki so za Vas najbolj zanimivi. Več o tem si lahko preberete v nadaljevanju.

[Naslednji]

O nas

Od leta 2009 se ukvarjamo s spremljanjem javnih naročil in razpisov. Naš cilj je postati pomemben del evropskega informacijskega trga javnih naročil. Sledimo cilju oblikovanja sistema, ki se izvaja v državah EU kot vir pomembnih informacij o javnih razpisih in naročilih. Svojim naročnikom tako pomagamo pri pridobivanju novih strank doma in v tujini.

[Naslednji]

Zemljevid

Ali vas zanima, koliko javnih razpisov in naročil je trenutno aktualnih v določeni regiji? Premaknite kazalec na ustrezno regijo!

 NUTS zemljevid