E-poštni naslov Geslo

Pozabil sem geslo

 

Spremljanje slovenskih javnih razpisov

Javna obvestila v Sloveniji in Evropski uniji

Vlada izdala novelo Uredbe o seznamih naročnikov, področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev... 24.11.2014

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o seznamih naročnikov, področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 

Vlada RS je na podlagi tretjega odstavka 110. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev 15. 2. 2007 izdala Uredbo o seznamih naročnikov, področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, s katero so bile v pravni red RS prenesene priloge Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev.

 

Nekatere priloge direktive so bile pozneje nadomeščene z izvedenimi akti EU. V pretežnem delu je bila Uredba že usklajena z njimi. Potrebna pa je še uskladitev Prilog 13, 14, 15, 16, 18 in 19 ter opredelitev novih Prilog 24, 25 in 27 Uredbe zaradi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 842/2011 z dne 19. avgusta 2011 o standardnih obrazcih za objavo obvestil na področju javnega naročanja in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1564/2005, s katero je bil nekoliko spremenjen nabor podatkov v obvestilih v zvezi z javnimi naročil, ki jih morajo naročniki objaviti ne le na portalu javnih naročil, temveč tudi v Uradnem listu EU.

 

Zaradi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-E), s katerim je bil med drugim ukinjen postopek zbiranja ponudb, mora Vlada Republike Slovenije z zakonom uskladiti Prilogi 13 in 16 Uredbe, ki določata informacije, ki morajo biti navedene v obvestilih o naročilu in obvestilih o oddaji naročila. Hkrati pa se v Prilogi 26 določajo informacije, ki morajo biti navedene v obvestilu o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma, ki je bil vzpostavljen na podlagi zakona.

 

S predlogom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o seznamih naročnikov, področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, se torej spreminja in opredeljuje nabor obveznih podatkov v objavah v zvezi z javnimi naročili. Hkrati pa se posodablja seznam zakonodaje EU, ki ureja dejavnosti iz 5. do 9. člena ZJNVETPS, Uredba pa ga opredeljuje v Prilogi 11.

Vir : Ministrtvo za finance - služba za odnose z javnostmi

 

Nazaj

Spremljanje razpisov

Spremljajte vse dnevne objave javnih razpisov in objav iz Sloveniji in Evropske unije (TED).

Elektronska sporočila, ki jih boste prejemali,  bodo oblikovana po meri, saj bodo vsebovala zgolj tuste javne razpise in naročila, ki ustrezajo Vašim potrebam in dejavnosti Vašega podjetja.

Brskate lahko tudi po arhivu že objavljenih naročil.

[Naslednji]

Informacije o javnih razpisih

Na naši spletni strani povzemamo osnovne informacije o razpisih ter Vam pomagamo, da v množici različnih naročil hitro najdete pot do tistih, ki so za Vas najbolj zanimivi. Več o tem si lahko preberete v nadaljevanju.

[Naslednji]

O nas

Od leta 2009 se ukvarjamo s spremljanjem javnih naročil in razpisov. Naš cilj je postati pomemben del evropskega informacijskega trga javnih naročil. Sledimo cilju oblikovanja sistema, ki se izvaja v državah EU kot vir pomembnih informacij o javnih razpisih in naročilih. Svojim naročnikom tako pomagamo pri pridobivanju novih strank doma in v tujini.

[Naslednji]

Zemljevid

Ali vas zanima, koliko javnih razpisov in naročil je trenutno aktualnih v določeni regiji? Premaknite kazalec na ustrezno regijo!

 NUTS zemljevid