Obvestila o javnih naročilih iz Slovenije in držav Evropske unije

Objave

Pri storitvi spremljanja javnih naročil lahko s pomočjo CPV kod ali ključnih besed za iskanje vnaprej določite iskalne profile in si prilagodite iskalne nastavitve. Na spodnjem seznamu si lahko ogledate 24 glavnih kategorij. Za kategorijami v oklepaju je prikazano število vseh  oskrbovalnih panog v Sloveniji in Evropski uniji, objavljenih v zadnjih 7ih dneh.

V primeru težav z nastavitvami se obrnite na nas. Na voljo smo Vam na elektronskem naslovu info@informator-javnihrazpisov.si

 

PredlagateljTip kategorijaVsebina
SIuradno ime: PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnostiSlovenija Ljubljana Gradbena dela
SIuradno ime: URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR, KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVUProstovoljno obvestilo za predhodno transparentnostSlovenija Ljubljana Gradbena dela
SIuradno ime: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOROddaja naročilaSlovenija Maribor Gradbena dela
SIuradno ime: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTOSprememba naročila/koncesije v času njene veljavnostiSlovenija Novo mesto Gradbena dela
SIuradno ime: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.Dodatne informacije Slovenija Celje Varnostne ograje
SIUradno ime OBČINA GROSUPLJE Poštni naslov: Taborska cesta 2 Poštna številka: 1290 Šifra NUTS: SI Kraj Grosuplje ...Obvestilo o naročilu male vrednostiIzboljšanje akustičnih lastnosti telovadnice v Osnovni šoli Louisa Adamiča Grosuplje
SIUradno ime MESTNA OBČINA NOVA GORICA Poštni naslov: Trg Edvarda Kardelja 1 Poštna številka: 5000 Šifra NUTS: SI ...PopravekPredmet javnega naročila so investicijsko-vzdrževalna dela za ureditev Hiše aleksandrink v Prvačini, na naslovu Prvačina 173 v Prvačini (parc. št. 5297, k.o. 2320 Prvačina, št. stavbe 226), ...
SIUradno ime TERMOELEKTRARNA BRESTANICA D.O.O. Poštni naslov: Cesta prvih borcev 18 Poštna številka: 8280 Šifra NUTS: ...PopravekIzgradnja prostostoječe sončne elektrarne MFE TEB4
SIUradno ime OBČINA IG Poštni naslov: Govekarjeva cesta 6 Poštna številka: 1292 Šifra NUTS: SI Kraj Ig Država ...PopravekJavno naročilo zajema izbiro izvajalca za izgradnjo prizidka Vrtcu Ig, Cesta na Kurešček 70, 1292 Ig. Predmet javnega naročila je tudi dobava in montaža opreme ter zunanja ureditev. Predmet ...
SIUradno ime DOM STAREJŠIH OBČANOV METLIKA Poštni naslov: Mestni trg 16 Poštna številka: 8330 Šifra NUTS: SI Kraj ...Obvestilo o spremembi
SIUradno ime OBČINA POSTOJNA Poštni naslov: Ljubljanska cesta 4 Poštna številka: 6230 Šifra NUTS: SPopravekPredmet javnega naročila je ureditev kletnih prostorov in mansarde z ostrešjem, ureditev odprtega lapadarija in zaprtega lapadarija.
SIUradno ime SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA Poštni naslov: Poljanska cesta 61 Poštna številka: 1000 Šifra NUTS: ...Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnostV okviru javnega naročila je predvideno dokončanje energetske prenove stavbe Srednja zdravstvena šola Ljubljana.
SIUradno ime OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI Poštni naslov: Ulica Bratka Krefta 14 Poštna številka: 9244 Šifra ...Obvestilo o oddaji naročila male vrednostiPredmet javnega naročila je novogradnja 5 oddelčnega vrtca s pripadajočimi prostori in povezavo na obstoječi vrtec. Namen investicije je zagotoviti zadostne prostorske kapacitete za izvajanje ...
SIUradno ime ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Poštni naslov: Vrunčeva ulica 2A ...PopravekGRADNJA POSLOVNEGA OBJEKTA V SLOVENJ GRADCU
SIUradno ime OBČINA RADEČE Poštni naslov: Ulica Milana Majcna 1 Poštna številka: 1433 Šifra NUTS: SObvestilo o oddaji naročila male vrednostiPredmet javnega naročila je energetska sanacija objekta Zdravstveni dom Radeče. V okviru projekta prenovljen ovoj stavbe na način, da se na temelje izvede nova bitumenska hidroizolacija in ...