Obvestila o javnih naročilih iz Slovenije in držav Evropske unije +386 17 775 177 Ob delovnih dneh 10:00-16:00

Objave

Pri storitvi spremljanja javnih naročil lahko s pomočjo CPV kod ali ključnih besed za iskanje vnaprej določite iskalne profile in si prilagodite iskalne nastavitve. Na spodnjem seznamu si lahko ogledate 24 glavnih kategorij. Za kategorijami v oklepaju je prikazano število vseh  oskrbovalnih panog v Sloveniji in Evropski uniji, objavljenih v zadnjih 7ih dneh.

V primeru težav z nastavitvami se obrnite na nas. Na voljo smo Vam na elektronskem naslovu info@informator-javnihrazpisov.si

 

PredlagateljTip kategorijaVsebina
SI   : MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, Kontakt: Tatjana Zaletelj, SI-1000 Ljubljana. Tel. +386 12305225. ...OBVESTILO O NAROČILU NA OBRAMBNEM IN VARNOSTNEM PODROČJU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI   GOI DELA NA STRELIŠČU SV MLAKE   I
SIuradno ime: MESTNA OBČINA KOPERSprememba naročila/koncesije v času njene veljavnostiSlovenija Koper Gradbena dela na parkirni hiši
SIuradno ime: OBČINA PREDDVOROddaja naročilaSlovenija Preddvor Gradbena dela
SIUradno ime RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana Poštni naslov: Kolodvorska ulica 2 Poštna številka: 1000 ...PopravekPredmet javnega naročila je obnova in popravilo elektroinštalacij na RTV Slovenija za potrebe naročnika RTV Slovenija.
SIUradno ime MESTNA OBČINA KOPER Poštni naslov: Verdijeva ulica 10 Poštna številka: 6000 Šifra NUTS: SI Kraj Koper - ...Obvestilo o spremembi
SIUradno ime OBČINA ŠKOFJA LOKA Poštni naslov: Mestni trg 15 Poštna številka: 4220 Šifra NUTS: SI Kraj Škofja Loka ...PopravekPredmet javnega naročila je komunalna infrastruktura na območju OPPN Livada Žovšče v Škofji Loki.
SIUradno ime ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE Poštni naslov: Goliev trg 3 Poštna številka: 8210 Šifra NUTS: SI Kraj Trebnje ...Obvestilo o naročilu male vrednostiPrenova prostorov v ZD Trebnje, ki bo potekala v treh fazah.
SIUradno ime Inštitut za kovinske materiale in tehnologije Poštni naslov: Lepi pot 11 Poštna številka: 1000 Šifra ...Obvestilo o naročilu male vrednostiPredmet javnega naročila je sanacija strehe in oken na objektu naročnika. Naročnik oddaja predmetno javno naročilo skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 ...
SIUradno ime OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Poštni naslov: Miren 137 Poštna številka: 5291 Šifra NUTS: SI Kraj Miren ...Obvestilo o spremembi
SIUradno ime MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA Poštni naslov: Kardoševa ulica 2 Poštna številka: 9000 Šifra NUTS: SI Kraj ...Obvestilo o naročilu male vrednostiizgradnja večnamenskega objekta Krog - 4. faza
SIUradno ime MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ Poštni naslov: Beethovnova ulica 3 ...Obvestilo o spremembi
SIUradno ime JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. Poštni naslov: Verovškova ulica 62 Poštna številka: 1000 ...Obvestilo o spremembi
SIUradno ime STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE NOVA GORICA javni sklad Poštni naslov: Trg Edvarda Kardelja 1 Poštna ...PopravekIzdelava projektne dokumentacije za izgradnjo oskrbovanih stanovanj Rezidenca Korn
SIUradno ime Javni zavod za šport Mestne občine Koper Poštni naslov: Cesta Zore Perello-Godina 3 Poštna številka: ...Obvestilo o naročilu male vrednostiPredmet javnega naročila je zamenjava umetne trave na nogometnem igrišču Športnega parka Dekani, 7.777 m2
SIUradno ime OBČINA LOG - DRAGOMER Poštni naslov: Na Grivi 5 Poštna številka: 1351 Šifra NUTS: SObvestilo o naročilu male vrednostiPredmet javnega naročila je izgradnja novega prizidka z dvema oddelkoma ob obstoječem vrtcu v Dragomerju.