Obvestila o javnih naročilih iz Slovenije in držav Evropske unije +386 17 775 177 Ob delovnih dneh 10:00-16:00

Objave

Pri storitvi spremljanja javnih naročil lahko s pomočjo CPV kod ali ključnih besed za iskanje vnaprej določite iskalne profile in si prilagodite iskalne nastavitve. Na spodnjem seznamu si lahko ogledate 24 glavnih kategorij. Za kategorijami v oklepaju je prikazano število vseh  oskrbovalnih panog v Sloveniji in Evropski uniji, objavljenih v zadnjih 7ih dneh.

V primeru težav z nastavitvami se obrnite na nas. Na voljo smo Vam na elektronskem naslovu info@informator-javnihrazpisov.si

 

PredlagateljTip kategorijaVsebina
SIUradno ime DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Poštni naslov: Ulica XIV. divizije 4 Poštna številka: ...PopravekIzvedba transformatorskih postaj na AC počivališčih: Povodje, Polskava, Studenec
SIUradno ime OBČINA PIVKA Poštni naslov: Kolodvorska cesta 5 Poštna številka: 6257 Šifra NUTS: SI Kraj Pivka Država ...Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnostPredmet javnega naročila NADGRADNJA INTERPRETACIJE V IN OB EKOMUZEJU PIVŠKIH PRESIHAJOČIH JEZER V SKLOPU PROJEKTA IZBOLJŠANJE STANJA OHRANJENOSTI VRST IN HABITATNIH TIPOV KRAJINSKEGA PARKA ...
SIUradno ime OBČINA DIVAČA Poštni naslov: Kolodvorska ulica 3A Poštna številka: 6215 Šifra NUTS: SI Kraj Divača ...Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnostInvestitor Občina Divača želi na zemljišču s parc. št. 874/54 k. o. Dolnje Ležeče zgraditi vaški dom z ureditvijo pripadajočih funkcionalnih površin in potrebno komunalno oskrbo ter ...
SIUradno ime ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Poštni naslov: Ulica Mirka Vadnova ...PopravekIzgradnja skladišča pri KN Radovljica
SIUradno ime GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Poštni naslov: Tržaška cesta 221 Poštna številka: 1000 Šifra NUTS: SPopravekPredmet konkretnega javnega naročila je izgradnja regijskega gasilskega poligona oz. centra na lokacijah naročnika: Krško, Zagorje ob Savi ter Žužemberk. Projektna dokumentacija je izdelana na ...
SIUradno ime GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Poštni naslov: Tržaška cesta 221 Poštna številka: 1000 Šifra NUTS: SPopravekPredmet konkretnega javnega naročila je izgradnja regijskega gasilskega poligona oz. centra na lokacijah naročnika: Krško, Zagorje ob Savi ter Žužemberk. Projektna dokumentacija je izdelana na ...
SIUradno ime KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV Poštni naslov: Črneče 146 Poštna številka: 2370 Šifra NUTS: SObvestilo o spremembi
SIUradno ime Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. Poštni naslov: Davčna ulica 1 Poštna številka: 1000 Šifra ...PopravekStoritve vzdrževanja, okolju prijazne storitve čiščenja ter vzdrževanja okolice.
SIUradno ime OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Poštni naslov: Miren 137 Poštna številka: 5291 Šifra NUTS: SI Kraj Miren ...Obvestilo o spremembi
SIUradno ime LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba Poštni naslov: Vojkovo nabrežje 38 ...PopravekPredmet naročila je Zamenjava in nadgradnja polnilnih mest za gorivo na pomolu II v Luki Koper - Odstranitev obstoječe opreme in instalacij ter vgradnja nove merilne linije na vagonski in kamionski ...
SIUradno ime MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Poštni naslov: Štefanova ulica 2 Poštna številka: 1000 Šifra NUTS: SI ...Obvestilo o naročilu male vrednostiPredmet javnega naročila je izvedba celovite energetske sanacije objekta PP Kranjska Gora, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
SIUradno ime DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Poštni naslov: Ulica XIV. divizije 4 Poštna številka: ...PopravekIzvedba transformatorskih postaj na AC počivališčih: Povodje, Polskava, Studenec
SIUradno ime OBČINA ORMOŽ Poštni naslov: Ptujska cesta 6 Poštna številka: 2270 Šifra NUTS: SI Kraj Ormož Država ...Obvestilo o oddaji naročila male vrednostiPrizidava dvigala k stavbi Občine Ormož in Upravne enote Ormož
SIUradno ime Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ...Obvestilo o naročilu male vrednostiOdstranitev daljnovoda 35 kV Naklo - ENP Kranj
SIUradno ime ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE Poštni naslov: Dimičeva ulica 12 Poštna številka: 1000 Šifra NUTS: SObvestilo o naročilu male vrednostiPredmet javnega naročila je izvedba strojnih in elektroinštalacijskih del pri prenovi dveh laboratorijskih prostorov v skupni izmeri 47 m2, ki se nahajata v pritličju stavbe na Dimičevi 12.