Obvestila o javnih naročilih iz Slovenije in držav Evropske unije

Objave

Pri storitvi spremljanja javnih naročil lahko s pomočjo CPV kod ali ključnih besed za iskanje vnaprej določite iskalne profile in si prilagodite iskalne nastavitve. Na spodnjem seznamu si lahko ogledate 24 glavnih kategorij. Za kategorijami v oklepaju je prikazano število vseh  oskrbovalnih panog v Sloveniji in Evropski uniji, objavljenih v zadnjih 7ih dneh.

V primeru težav z nastavitvami se obrnite na nas. Na voljo smo Vam na elektronskem naslovu info@informator-javnihrazpisov.si

 

PredlagateljTip kategorijaVsebina
SIuradno ime: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANAObvestilo o javnem naročiluSlovenija Ljubljana Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
SIuradno ime: Institut »Jožef Stefan«Obvestilo o javnem naročiluSlovenija Ljubljana Varovalne storitve
SIuradno ime: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKOOddaja naročilaSlovenija Ljubljana Storitve varovanja z varnostniki
SIuradno ime: MESTNA OBČINA MARIBORProstovoljno obvestilo za predhodno transparentnostSlovenija Maribor Varovalne storitve
SIuradno ime: PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.Obvestilo o javnem naročiluSlovenija Ljubljana Preiskovalne in varovalne storitve
SIUradno ime MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Poštni naslov: Vojkova cesta 55 Poštna številka: 1000 Šifra NUTS: SI Kraj ...Obvestilo o oddaji naročila male vrednostiVse skladno z razpisno dokumentacijo.
SIUradno ime UNIVERZA V LJUBLJANI, Zdravstvena fakulteta Poštni naslov: Zdravstvena pot 5 Poštna številka: 1000 Šifra ...PopravekNaročnik objavlja povabilo k sodelovanju (v nadaljevanju javni razpis) po postopku naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015, Uradni list ...
SIUradno ime PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TOLMIN Poštni naslov: Lavričeva ulica 1 Poštna številka: 5220 Šifra ...Obvestilo o naročiluPredmet razpisa je gasilsko vozilo GVC-1 po trenutno veljavni tipizaciji gasilskih vozil.
SIUradno ime UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO Poštni naslov: Tržaška cesta 25 Poštna številka: 1000 ...Obvestilo o oddaji naročilaStoritve fizičnega in tehnično protipožarnega varovanja za obdobje treh let
SIUradno ime UNIVERZA V LJUBLJANI, Zdravstvena fakulteta Poštni naslov: Zdravstvena pot 5 Poštna številka: 1000 Šifra ...PopravekNaročnik objavlja povabilo k sodelovanju (v nadaljevanju javni razpis) po postopku naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015, Uradni list ...
SIUradno ime MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Poštni naslov: Vojkova cesta 55 Poštna številka: 1000 Šifra NUTS: SI Kraj ...Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnostNakup detektorjev eksplozivov
SIUradno ime MESTNA OBČINA MARIBOR Poštni naslov: Ulica heroja Staneta 1 Poštna številka: 2000 Šifra NUTS: SI Kraj ...Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnostSTORITEV VAROVANJA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA OBDOBJE 48 MESECEV