Obvestila o javnih naročilih iz Slovenije in držav Evropske unije +386 17 775 177 Ob delovnih dneh 10:00-16:00

Objave

Pri storitvi spremljanja javnih naročil lahko s pomočjo CPV kod ali ključnih besed za iskanje vnaprej določite iskalne profile in si prilagodite iskalne nastavitve. Na spodnjem seznamu si lahko ogledate 24 glavnih kategorij. Za kategorijami v oklepaju je prikazano število vseh  oskrbovalnih panog v Sloveniji in Evropski uniji, objavljenih v zadnjih 7ih dneh.

V primeru težav z nastavitvami se obrnite na nas. Na voljo smo Vam na elektronskem naslovu info@informator-javnihrazpisov.si

 

PredlagateljTip kategorijaVsebina
SIuradno ime: MINISTRSTVO ZA OBRAMBOOddaja naročilaSlovenija Ljubljana Rudarska, kamnoseška in gradbena oprema
SIuradno ime: OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICIOddaja naročilaSlovenija Nova Gorica Varovalne storitve
SI   : MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, Kontakt: Tamara Rakovec, SI-1000 Ljubljana. Tel. +386 14711434. ...OBVESTILO O NAROČILU NA OBRAMBNEM IN VARNOSTNEM PODROČJU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI   Nakup kompletov za označevanje kontaminiranih zemljišč z dodatnimi nadomestnimi deli.   I
SIUradno ime SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE Opera in balet Ljubljana Poštni naslov: Župančičeva ulica 1 Poštna ...Obvestilo o naročilu male vrednostiVarovalne storitve za obdobje dveh(2) let (varnostno receptorska služba in obhodna služba)
SIUradno ime GORSKA REŠEVALNA ZVEZA SLOVENIJE Poštni naslov: Bleiweisova cesta 34 Poštna številka: 4000 Šifra NUTS: ...Obvestilo o naročiluPredmet javnega naročila je nakup oz. dobava vsaj 430 kosov zaščitnih čelad za gorsko reševanje, namenjenih gorskim reševalcev Gorske Reševalne Zveze Slovenije. Predmet javnega naročila je ...
SIUradno ime UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Poštni naslov: Zaloška cesta 2 Poštna številka: 1000 Šifra ...Obvestilo o oddaji naročilav skladu z rd
SIUradno ime D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. Poštni naslov: Dunajska cesta 160 Poštna številka: ...Obvestilo o oddaji naročilaPredmet javnega naročila so storitve zasebnega varovanja, in sicer varovanje ljudi in premoženja v poslovnih stavbah v lasti oz. upravljanju naročnika. Storitve varovanja se izvajajo tudi s ...