Obvestila o javnih naročilih iz Slovenije in držav Evropske unije +386 17 775 177 Ob delovnih dneh 10:00-16:00

Objave

Pri storitvi spremljanja javnih naročil lahko s pomočjo CPV kod ali ključnih besed za iskanje vnaprej določite iskalne profile in si prilagodite iskalne nastavitve. Na spodnjem seznamu si lahko ogledate 24 glavnih kategorij. Za kategorijami v oklepaju je prikazano število vseh  oskrbovalnih panog v Sloveniji in Evropski uniji, objavljenih v zadnjih 7ih dneh.

V primeru težav z nastavitvami se obrnite na nas. Na voljo smo Vam na elektronskem naslovu info@informator-javnihrazpisov.si

 

PredlagateljTip kategorijaVsebina
SIUradno ime POKLICNA GASILSKA ENOTA CELJE Poštni naslov: Dečkova cesta 36 Poštna številka: 3000 Šifra NUTS: SObvestilo o oddaji naročila male vrednostiJavno naročilo zajema dobavo 56 kos zaščitnih oblek (hlače in jakna) ter 15 kapuc. Predmet naročila je podrobneje opisan v dokumentu Tehnične specifikacije ter OBR-Vzorec pogodbe.
SIUradno ime SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica Poštni naslov: Ulica padlih borcev 13A Poštna ...Obvestilo o oddaji naročilaPredmet javnega naročila je opravljanje storitev tehničnega in fizičnega varovanja z intervencijami in preventivnimi obhodi za obdobje 24 mesecev.
SIUradno ime MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Poštni naslov: Tržaška ...Obvestilo o oddaji naročila male vrednostiOprema za zaščito, reševanje in pomoč v predorih na G in R cestah
SI   MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, Kontakt: Jožica GLAVAN, SI-1000 LJUBLJANA. Tel. +386 ...OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA NA PODROČJU OBRAMBE IN VARNOSTI   OPIS   II.1.1)   Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: NAKUP DETEKTORJEV   II.1.2)   Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago. Nakup. Glavni kraj dobave: ...
SIUradno ime Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. Poštni naslov: Ulica Mirka Vadnova 1 Poštna številka: 4000 Šifra ...Obvestilo o naročilu male vrednostiIzvajanje fizičnega varovanja na Centralni čistilni napravi Kranj, obhodi po objektih, prevoz gotovine in druge storitve.
SIUradno ime MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Poštni naslov: Štefanova ulica 2 Poštna številka: 1000 Šifra NUTS: SI ...Obvestilo o oddaji naročilaPredmet javnega naročila je nabava ročnih ščitov in zaščitnih očal za policiste
SIUradno ime Kemijski inštitut Poštni naslov: Hajdrihova ulica 19 Poštna številka: 1000 Šifra NUTS: SI Kraj ...Obvestilo o naročiluIzvajanje storitev varovanja prostorov (receptorsko-varnostna služba in fizično - tehnično ter protipožarno varovanje) Kemijskega inštituta, v nadaljevanju: »storitve varovanja« Kemijskega ...
SIUradno ime MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Poštni naslov: Štefanova ulica 2 Poštna številka: 1000 Šifra NUTS: SI ...Obvestilo o naročiluVarovanje objektov, ljudi in premoženja
SIUradno ime MESTNA OBČINA KRANJ Poštni naslov: Slovenski trg 1 Poštna številka: 4000 Šifra NUTS: SI Kraj Kranj ...Obvestilo o naročilu male vrednostiPredmet javnega naročila je nakup, dobava in montaža (postavitev) štirih stacionarnih (samodejnih) merilnikov hitrosti vključno s testiranjem in zagonom ter zagotavljanje garancije za obdobje 36 ...
SIUradno ime Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. Poštni naslov: Vaneča 81B Poštna številka: ...Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službeIzvedba storitev tehničnega in fizičnega varovanja
SIUradno ime D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. Poštni naslov: Dunajska cesta 160 Poštna številka: ...Obvestilo o naročiluPredmet javnega naročila so storitve zasebnega varovanja, in sicer varovanje ljudi in premoženja v poslovnih stavbah v lasti oz. upravljanju naročnika. Storitve varovanja se izvajajo tudi s ...
SIuradno ime: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova GoricaOddaja naročilaSlovenija Šempeter pri Gorici Varovalne storitve
SIuradno ime: MINISTRSTVO ZA OBRAMBOOddaja naročilaSlovenija Ljubljana Bojne uniforme
SIuradno ime: NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.Dodatne informacije Slovenija Krško Preiskovalne in varovalne storitve
SIuradno ime: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVEOddaja naročilaSlovenija Ljubljana Varnostna oprema