Obvestila o javnih naročilih iz Slovenije in držav Evropske unije +386 17 775 177 Ob delovnih dneh 10:00-16:00

Objave

Pri storitvi spremljanja javnih naročil lahko s pomočjo CPV kod ali ključnih besed za iskanje vnaprej določite iskalne profile in si prilagodite iskalne nastavitve. Na spodnjem seznamu si lahko ogledate 24 glavnih kategorij. Za kategorijami v oklepaju je prikazano število vseh  oskrbovalnih panog v Sloveniji in Evropski uniji, objavljenih v zadnjih 7ih dneh.

V primeru težav z nastavitvami se obrnite na nas. Na voljo smo Vam na elektronskem naslovu info@informator-javnihrazpisov.si

 

PredlagateljTip kategorijaVsebina
SIUradno ime ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA Poštni naslov: Grajska ulica 24 Poštna številka: 9000 Šifra NUTS: SI Kraj ...PopravekPredmet javnega naročila je finančni najem dveh novih enakih osebnih vozil z nizkimi emisijami za obdobje 48 mesecev. Podorbne tehnične specifikacije vozila in predmeta JN ter ostali pogoji ...
SIUradno ime MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Poštni naslov: Šmartinska cesta 55 Poštna ...Obvestilo o oddaji naročila male vrednostiSkladiščenje blaga Finančnega urada Ljubljana
SIUradno ime OBČINA TRŽIČ Poštni naslov: Trg svobode 18 Poštna številka: 4290 Šifra NUTS: SPopravekObčina Tržič oddaja javno naročilo »Izvajanje prevozov učencev OŠ v občini Tržič in otrok s posebnimi potrebami za obdobje od 2022/23 do 2025/26« za čas od začetka šolskega leta ...
SIUradno ime OBČINA BOROVNICA Poštni naslov: Paplerjeva ulica 22 Poštna številka: 1353 Šifra NUTS: SI Kraj Borovnica ...Obvestilo o naročilu male vrednostiPredmet javnega naročila »Prevoz osnovnošolskih otrok v občini Borovnica v šolskih letih 2022/2023, 2023/2024 in 2024/2025« je redni dnevni prevozi šolskih otrok od doma do Osnovne šole ...
SIUradno ime DOM UPOKOJENCEV KRANJ Poštni naslov: Cesta 1. maja 59 Poštna številka: 4000 Šifra NUTS: SI Kraj Kranj ...Obvestilo o naročilu male vrednosti»Razvoza kosil na domove starejšim in invalidom« na območjih Mestne občine Kranj in Občine Šenčur
SIUradno ime MESTNA OBČINA KRANJ Poštni naslov: Slovenski trg 1 Poštna številka: 4000 Šifra NUTS: SI Kraj Kranj ...Obvestilo o spremembi
SIUradno ime SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o. Poštni naslov: Gorenjska cesta 46 Poštna številka: 1215 Šifra NUTS: ...Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službePredmet naročila je zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov SEL za obdobje od 1. 7. 2022 - 30. 6. 2026.
SIUradno ime OBČINA DIVAČA Poštni naslov: Kolodvorska ulica 3A Poštna številka: 6215 Šifra NUTS: SI Kraj Divača ...PopravekPredmet javnega naročila je izvajanje storitev avtobusnih prevozov šolskih otrok v šolskih letih 2022-2026 na območju občine Divača.
SIUradno ime OBČINA TRNOVSKA VAS Poštni naslov: Trnovska vas 42 Poštna številka: 2254 Šifra NUTS: SI Kraj Trnovska ...Obvestilo o naročilu male vrednostiOpravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju Občine Trnovska vas za šolsko leto 2022/2023
SIUradno ime OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Poštni naslov: Trg Davorina Jenka 13 Poštna številka: 4207 Šifra NUTS: SI ...Obvestilo o naročiluPrevoz osnovnošolskih otrok v hribovitem delu občine Cerklje na Gorenjskem
SIUradno ime OBČINA ŠENTRUPERT Poštni naslov: Šentrupert 5 Poštna številka: 8232 Šifra NUTS: SI Kraj Šentrupert ...PopravekNaročilo obsega redne prevoze učencev OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert in OŠPP Mirna. Za šolsko leto 2022/2023 se prevozi izvajajo skladno s seznamom relacij, ki je del razpisne dokumentacije. ...
SIUradno ime MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA Poštni naslov: Kardoševa ulica 2 Poštna številka: 9000 Šifra NUTS: SI Kraj ...Popravekopravljanje mestnega prevoza potnikov (za obdobje 48 mesecev)
SIUradno ime OBČINA ŠENTRUPERT Poštni naslov: Šentrupert 5 Poštna številka: 8232 Šifra NUTS: SI Kraj Šentrupert ...PopravekNaročilo obsega redne prevoze učencev OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert in OŠPP Mirna. Prevozi se izvajajo skladno s seznamom relacij, ki so del razpisne dokumentacije. Naročilo se odda in ...
SIUradno ime ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA Poštni naslov: Grajska ulica 24 Poštna številka: 9000 Šifra NUTS: SI Kraj ...PopravekPredmet javnega naročila je finančni najem dveh novih enakih osebnih vozil z nizkimi emisijami za obdobje 48 mesecev. Podorbne tehnične specifikacije vozila in predmeta JN ter ostali pogoji ...
SIUradno ime OBČINA HRASTNIK Poštni naslov: Pot Vitka Pavliča 5 Poštna številka: 1430 Šifra NUTS: SI Kraj Hrastnik ...PopravekPredvideno je izvajanje šolskih prevozov za šoloobvezne otroke na območju občine Hrastnik za šolska leta 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026. Storitev izvajanja prevozov se bo po pogodbi ...