Obvestila o javnih naročilih iz Slovenije in držav Evropske unije +386 17 775 177 Ob delovnih dneh 10:00-16:00

Objave

Pri storitvi spremljanja javnih naročil lahko s pomočjo CPV kod ali ključnih besed za iskanje vnaprej določite iskalne profile in si prilagodite iskalne nastavitve. Na spodnjem seznamu si lahko ogledate 24 glavnih kategorij. Za kategorijami v oklepaju je prikazano število vseh  oskrbovalnih panog v Sloveniji in Evropski uniji, objavljenih v zadnjih 7ih dneh.

V primeru težav z nastavitvami se obrnite na nas. Na voljo smo Vam na elektronskem naslovu info@informator-javnihrazpisov.si

 

PredlagateljTip kategorijaVsebina
SIuradno ime: OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICIOddaja naročilaSlovenija Nova Gorica Varovalne storitve
SIuradno ime: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.Oddaja naročilaSlovenija Ljubljana Pravne storitve
SIuradno ime: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in ...Dodatne informacije Slovenija Ljubljana Razne storitve za podjetja in druge storitve, povezane s podjetji
SIuradno ime: ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALEOddaja naročilaSlovenija Domžale Storitve na področju zdravstva in socialnega varstva
SIuradno ime: MINISTRSTVO ZA OBRAMBOOddaja naročilaSlovenija Ljubljana Storitve nezgodnega zavarovanja
SIuradno ime: URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOVObvestilo o javnem naročiluSlovenija Ljubljana Pomožne pisarniške storitve
SIuradno ime: MINISTRSTVO ZA OBRAMBOOddaja naročilaSlovenija Ljubljana Zavarovalniške storitve
SIuradno ime: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o.Oddaja naročilaSlovenija Domžale Storitve zagotavljanja osebja vključno z začasnim osebjem
SIuradno ime: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBORObvestilo o javnem naročiluSlovenija Maribor Storitve medicinskih laboratorijev
SIUradno ime NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. Poštni naslov: Vrbina 12 Poštna številka: 8270 Šifra NUTS: SI Kraj ...Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službeRevizija polletnih in letnih računovodskih izkazov za leta 2023, 2024 in 2025
SIUradno ime Zdravstveno reševalni center Koroške Poštni naslov: Ob Suhi 11A Poštna številka: 2390 Šifra NUTS: SI ...Obvestilo o naročilu male vrednostiZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN ODGOVORNOSTI
SIUradno ime Slovenski državni gozdovi, d. o. o. Poštni naslov: Rožna ulica 39 Poštna številka: 1330 Šifra NUTS: SI ...Obvestilo o naročilu male vrednostiZavarovanje odgovornosti vodilnih delavcev in članov nadzornega sveta družbe
SIUradno ime MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Poštni naslov: Vojkova cesta 55 Poštna številka: 1000 Šifra NUTS: SI Kraj ...Obvestilo o oddaji naročilaZavarovanje zračnih plovil MORS v letu 2023 (od 01.01.2023 do 31.12.2023)
SIUradno ime URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV Poštni naslov: Cesta v Gorice 15 Poštna ...Obvestilo o naročiluStoritve tolmačenja in prevajanja ter prevajanja s sodno overitvijo za potrebe izvajanja Zakona o mednarodni zaščiti in Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb
SIUradno ime MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Poštni naslov: Vojkova cesta 55 Poštna številka: 1000 Šifra NUTS: SI Kraj ...Obvestilo o oddaji naročilaNezgodno zavarovanje oseb MORS v letih 2023 in 2024: 1. sklop: SV, IRSO, IRSVNDN, URSVD, Upravni del MORS; 2. sklop: URSZR