Obvestila o javnih naročilih iz Slovenije in držav Evropske unije +386 17 775 177 Ob delovnih dneh 10:00-16:00

Objave

Pri storitvi spremljanja javnih naročil lahko s pomočjo CPV kod ali ključnih besed za iskanje vnaprej določite iskalne profile in si prilagodite iskalne nastavitve. Na spodnjem seznamu si lahko ogledate 24 glavnih kategorij. Za kategorijami v oklepaju je prikazano število vseh  oskrbovalnih panog v Sloveniji in Evropski uniji, objavljenih v zadnjih 7ih dneh.

V primeru težav z nastavitvami se obrnite na nas. Na voljo smo Vam na elektronskem naslovu info@informator-javnihrazpisov.si

 

PredlagateljTip kategorijaVsebina
SIUradno ime KOMUNALA, javno podjetje, Kranjska Gora, d.o.o. Poštni naslov: Spodnje Rute 50 Poštna številka: 4282 ...Obvestilo o naročilu male vrednostiPomoč pri upravljanju sistema parkiranja v občini Kranjska Gora
SIUradno ime ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA Poštni naslov: Grajska ulica 24 Poštna številka: 9000 Šifra NUTS: SI Kraj ...PopravekPredmet javnega naročila je finančni najem dveh novih enakih osebnih vozil z nizkimi emisijami za obdobje 48 mesecev. Podorbne tehnične specifikacije vozila in predmeta JN ter ostali pogoji ...
SIUradno ime SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica Poštni naslov: Ulica padlih borcev 13A Poštna ...Obvestilo o oddaji naročilaPredmet javnega naročila je opravljanje storitev tehničnega in fizičnega varovanja z intervencijami in preventivnimi obhodi za obdobje 24 mesecev.
SIUradno ime URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV Poštni naslov: Cesta v Gorice 15 Poštna ...Obvestilo o oddaji naročila male vrednostiJavno naročilo za izvajanje pomoči osebam s statusom začasne zaščite v okviru projekta Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP: Osnovna podpora pri integraciji za ...
SIUradno ime DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Poštni naslov: Ulica XIV. divizije 4 Poštna številka: ...Obvestilo o naročiluInformacijska rešitev za merjenje uporabniške izkušnje uporabnikov avtocest in hitrih cest.
SIUradno ime ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE Poštni naslov: Kolodvorska ulica 15 Poštna ...Obvestilo o oddaji naročilaPredmet javnega naročila je izdelava in izpis pisemskih obvestil o nakazilu pokojnin ter oddaja le-teh v poštni prenos za obdobje treh let.
SIUradno ime Javna agencija za knjigo Republike Slovenije Poštni naslov: Metelkova ulica 2B Poštna številka: 1000 ...Obvestilo o naročilu male vrednostiOrganizacija in izvedba PR strategije v regiji DACH za projekt udeležbe Slovenije kot častne gostje na Frankfurtskem knjižnem sejmu
SIUradno ime JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE Poštni naslov: Slovenčeva ulica ...PopravekAgencija bo v letu 2022 pristopila k celoviti prenovi svojega poslovanja. Predmet javnega naročila je izbira svetovalne družbe z usposobljenimi izvajalci, ki bodo predlagali napredne, uporabne, ...
SIUradno ime Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. Poštni naslov: Ulica Mirka Vadnova 1 Poštna številka: 4000 Šifra ...Obvestilo o naročilu male vrednostiIzvajanje fizičnega varovanja na Centralni čistilni napravi Kranj, obhodi po objektih, prevoz gotovine in druge storitve.
SIUradno ime HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o. Poštni naslov: Koprska ulica 92 Poštna številka: 1000 Šifra NUTS: SI ...PopravekPredmet javnega naročila je izvedba storitev revidiranja računovodskih izkazov posamezne družbe skupine HSE, ki je v skladu z 57. členom ZGD-1/zakonodajo države sedeža naročnika za družbe v ...
SIUradno ime NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. Poštni naslov: Vrbina 12 Poštna številka: 8270 Šifra NUTS: SI Kraj ...PopravekTehnično in fizično varovanje ljudi in premoženja na zunanjem skladišču in remontnem kompleksu Nuklearne elektrarne Krško
SIUradno ime SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o. Poštni naslov: Gorenjska cesta 46 Poštna številka: 1215 Šifra NUTS: ...Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službePredmet naročila je zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov SEL za obdobje od 1. 7. 2022 - 30. 6. 2026.
SIUradno ime MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Poštni naslov: Zemljemerska ulica 12 ...Obvestilo o naročiluProjektna pisarna in storitve promocije za projekt Zeleni slovenski lokacijski okvir
SIUradno ime OBČINA TRŽIČ Poštni naslov: Trg svobode 18 Poštna številka: 4290 Šifra NUTS: SObvestilo o koncesijiPredmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe zdravstvenega varstva otrok in mladine v Občini Tržič na podlagi Odloka o predmetu in pogojih za podelitev ...
SIUradno ime ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA Poštni naslov: Metelkova ulica 9 Poštna številka: 1000 Šifra NUTS: SI Kraj ...Obvestilo o naročilu male vrednostiStoritve ginekologa za potrebe enote Bežigrad