Obvestila o javnih naročilih iz Slovenije in držav Evropske unije

Objave

Pri storitvi spremljanja javnih naročil lahko s pomočjo CPV kod ali ključnih besed za iskanje vnaprej določite iskalne profile in si prilagodite iskalne nastavitve. Na spodnjem seznamu si lahko ogledate 24 glavnih kategorij. Za kategorijami v oklepaju je prikazano število vseh  oskrbovalnih panog v Sloveniji in Evropski uniji, objavljenih v zadnjih 7ih dneh.

V primeru težav z nastavitvami se obrnite na nas. Na voljo smo Vam na elektronskem naslovu info@informator-javnihrazpisov.si

 

PredlagateljTip kategorijaVsebina
SIuradno ime: OBČINA ČRNOMELJDodatne informacije Slovenija Črnomelj Zavarovalniške storitve
SIuradno ime: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike SlovenijeOddaja naročilaSlovenija Ljubljana Podjetniško in managersko svetovanje ter s tem povezane storitve
SIuradno ime: UNIVERZA V MARIBORU Fakulteta za strojništvoOddaja naročilaSlovenija Maribor Oglaševalske storitve
SIuradno ime: UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za varnostne vedeOddaja naročilaSlovenija Ljubljana Prevajalske storitve
SIuradno ime: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVOProstovoljno obvestilo za predhodno transparentnostSlovenija Ljubljana Fotografske storitve
SIuradno ime: ELES, d. o. o., operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežjaDodatne informacije Slovenija Ljubljana Storitve zavarovanja motornih vozil
SIuradno ime: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ...Obvestilo o javnem naročiluSlovenija Ljubljana Zavarovalniške storitve
SIUradno ime ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Poštni naslov: Ulica Mirka Vadnova ...PopravekIzbor izvajalca pravnega, davčnega in finančnega področja za namen vodenja postopka prodaje gospodarske družbe GORENJSKE ELEKTRARNE, proizvodnja elektrike, d.o.o.
SIUradno ime Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. Poštni naslov: Ulica Mirka Vadnova 1 Poštna številka: 4000 Šifra ...Obvestilo o naročilu male vrednostiPredmet javnega naročila je izvajanje storitev varovanja za obdobje od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025.
SIUradno ime Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije Poštni ...Obvestilo o naročilu male vrednostiStoritve izvedbenega oblikovanja za obdobje do 31. 12. 2024. Sklenjen bo okvirni sporazum.
SIUradno ime GEN energija d.o.o. Poštni naslov: Vrbina 17 Poštna številka: 8270 Šifra NUTS: SI Kraj Krško Država ...PopravekZavarovanje premoženja in odgovornosti družbe GEN energija d.o.o.
SIUradno ime OBČINA BELTINCI Poštni naslov: Mladinska ulica 2 Poštna številka: 9231 Šifra NUTS: SI Kraj Beltinci ...Obvestilo o oddaji naročila male vrednostiOPRAVLJANJE OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE POMOČI, OSKRBE IN NAMESTITVE ZAPUŠČENIH ŽIVALI V ZAVETIŠČU NA OBMOČJU OBČINE BELTINCI
SIUradno ime OBČINA ZAGORJE OB SAVI Poštni naslov: Cesta 9. avgusta 5 Poštna številka: 1410 Šifra NUTS: SI Kraj ...Obvestilo o koncesijiPredmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva odraslih v Občini Zagorje ob Savi, in sicer na podlagi Odloka ...
SIUradno ime GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. Poštni naslov: Vrbina 17 Poštna številka: 8270 ...PopravekPrevajalske storitve.
SIUradno ime OBČINA ČRNOMELJ Poštni naslov: Trg svobode 3 Poštna številka: 8340 Šifra NUTS: SI Kraj Črnomelj ...PopravekZavarovanje občinskega premoženja in premoženja v lasti Zdravstvenega doma Črnomelj (v skladu z razpisno dokumentacijo).