Obvestila o javnih naročilih iz Slovenije in držav Evropske unije +386 17 775 177 Ob delovnih dneh 10:00-16:00

Objave

Pri storitvi spremljanja javnih naročil lahko s pomočjo CPV kod ali ključnih besed za iskanje vnaprej določite iskalne profile in si prilagodite iskalne nastavitve. Na spodnjem seznamu si lahko ogledate 24 glavnih kategorij. Za kategorijami v oklepaju je prikazano število vseh  oskrbovalnih panog v Sloveniji in Evropski uniji, objavljenih v zadnjih 7ih dneh.

V primeru težav z nastavitvami se obrnite na nas. Na voljo smo Vam na elektronskem naslovu info@informator-javnihrazpisov.si

 

PredlagateljTip kategorijaVsebina
SIuradno ime: AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJEObvestilo o javnem naročiluSlovenija Ljubljana Pisarniški in računski stroji, oprema in potrebščine, razen pohištva in programskih paketov
SIuradno ime: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJEOddaja naročilaSlovenija Ljubljana Storitve podpore sistemov
SIuradno ime: Akademska in raziskovalna mreža Slovenijedinamičnega nakupovalnega sistemaSlovenija Ljubljana Osebni računalniki
SIuradno ime: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJESprememba naročila/koncesije v času njene veljavnostiSlovenija Ljubljana Strojna oprema za osrednji računalnik
SIuradno ime: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVOOddaja naročilaSlovenija Ljubljana Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
SIuradno ime: JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju ...Obvestilo o javnem naročiluSlovenija Ljubljana Programski paketi in informacijski sistemi
SIuradno ime: PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnostSlovenija Ljubljana Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
SIuradno ime: Akademska in raziskovalna mreža SlovenijeDodatne informacije Slovenija Ljubljana Usmerjevalniki za omrežja
SIuradno ime: UNIVERZA V LJUBLJANIOddaja naročilaSlovenija Ljubljana Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
SIuradno ime: DOM UPOKOJENCEV PTUJObvestilo o javnem naročiluSlovenija Ptuj Bolniške postelje
SIuradno ime: ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJEProstovoljno obvestilo za predhodno transparentnostSlovenija Ljubljana Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
SIuradno ime: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVOProstovoljno obvestilo za predhodno transparentnostSlovenija Ljubljana Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
SIuradno ime: Javno podjetje Snaga, podjetje za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnostSlovenija Maribor Storitve razvoja programske opreme za poslovne informacije
SIuradno ime: INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTIOddaja naročilaSlovenija Maribor Programski paket za podatkovne baze
SIuradno ime: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTUROSprememba naročila/koncesije v času njene veljavnostiSlovenija Ljubljana Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora