Obvestila o javnih naročilih iz Slovenije in držav Evropske unije

Objave

Pri storitvi spremljanja javnih naročil lahko s pomočjo CPV kod ali ključnih besed za iskanje vnaprej določite iskalne profile in si prilagodite iskalne nastavitve. Na spodnjem seznamu si lahko ogledate 24 glavnih kategorij. Za kategorijami v oklepaju je prikazano število vseh  oskrbovalnih panog v Sloveniji in Evropski uniji, objavljenih v zadnjih 7ih dneh.

V primeru težav z nastavitvami se obrnite na nas. Na voljo smo Vam na elektronskem naslovu info@informator-javnihrazpisov.si

 

PredlagateljTip kategorijaVsebina
SIuradno ime: MESTNA OBČINA LJUBLJANASprememba naročila/koncesije v času njene veljavnostiSlovenija Ljubljana Storitve gradbenega nadzora
SIuradno ime: NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of BiologySprememba naročila/koncesije v času njene veljavnostiSlovenija Ljubljana Razne inženirske storitve
SIuradno ime: ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.Oddaja naročilaSlovenija Nova Gorica Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
SIuradno ime: ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.Oddaja naročilaSlovenija Nova Gorica Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
SIUradno ime GEN energija d.o.o. Poštni naslov: Vrbina 17 Poštna številka: 8270 Šifra NUTS: SI Kraj Krško Država ...Obvestilo o oddaji naročila male vrednostiŠtudija priključitve JEK2 z močjo do 2.400 MWe na elektroenergetski sistem Slovenije
SIUradno ime NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology Poštni naslov: Večna pot 121 Poštna ...Obvestilo o spremembi
SIUradno ime DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Poštni naslov: Ulica XIV. divizije 4 Poštna številka: ...Obvestilo o spremembi
SIUradno ime Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem ...Obvestilo o oddaji naročila male vrednostiPostavitev zapornic v regijski proizvodni lokaciji Maribor, Celje in Maribor Tezno
SIUradno ime MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Poštni naslov: Vojkova cesta 55 Poštna številka: 1000 Šifra NUTS: SI Kraj ...Obvestilo o oddaji naročila male vrednostiOdkrivanje vojnih grobišč predvidenih za potrditev/sondiranje in ekshumacije v letih 2023/2024
SIUradno ime JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA Poštni naslov: Zarnikova ulica 3 Poštna številka: 1000 ...Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnostIzdelava projektne dokumentacije za izgradnjo oskrbovanih stanovanj v trenutnih prostorih vrtca v kleti objektov A1 in A2 v soseski Črnuški bajer
SIUradno ime SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE Poštni naslov: Dunajska cesta 58 Poštna ...Obvestilo o naročiluOkvirni soraum za geodetske storitve za dve leti (2024/25)
SIUradno ime Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o. Poštni naslov: Carl Jakoba ulica 4 Poštna številka: 5280 Šifra ...Obvestilo o naročilu male vrednostiMonitoring pitne vode v letih 2024 in 2025 - ponovitev
SIUradno ime NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. Poštni naslov: Vrbina 12 Poštna številka: 8270 Šifra NUTS: SI Kraj ...Obvestilo o naročilu male vrednostiUreditev sanitarij v objektu AD1
SIUradno ime JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA Poštni naslov: Zarnikova ulica 3 Poštna številka: 1000 ...Obvestilo o oddaji naročilaIzdelava projektne dokumentacije za izgradnjo oskrbovanih stanovanj v trenutnih prostorih vrtca v kleti objektov A1 in A2 v soseski Črnuški bajer
SIUradno ime MINISTRSTVO ZA KULTURO Poštni naslov: Maistrova ulica 10 Poštna številka: 1000 Šifra NUTS: SI Kraj ...Obvestilo o oddaji naročila male vrednostiPredmet javnega naročila je izvajanje gradbenega nadzora, skladno z zahtevami naročnika in z določili veljavne gradbene zakonodaje, pri izvedbi projekta »Celovita obnova Kulturnega doma ...