Obvestila o javnih naročilih iz Slovenije in držav Evropske unije

Objave

Pri storitvi spremljanja javnih naročil lahko s pomočjo CPV kod ali ključnih besed za iskanje vnaprej določite iskalne profile in si prilagodite iskalne nastavitve. Na spodnjem seznamu si lahko ogledate 24 glavnih kategorij. Za kategorijami v oklepaju je prikazano število vseh  oskrbovalnih panog v Sloveniji in Evropski uniji, objavljenih v zadnjih 7ih dneh.

V primeru težav z nastavitvami se obrnite na nas. Na voljo smo Vam na elektronskem naslovu info@informator-javnihrazpisov.si

 

PredlagateljTip kategorijaVsebina
SIuradno ime: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.Obvestilo o javnem naročiluSlovenija Celje Storitve spremljanja in nadzora
SIuradno ime: Univerzitetna psihiatrična klinika LjubljanaOddaja naročilaSlovenija Ljubljana Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
SIuradno ime: OBČINA ŠENTJERNEJDodatne informacije Slovenija Šentjernej Storitve gradbenega projektiranja
SIuradno ime: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.Obvestilo o javnem naročiluSlovenija Celje Inženirske storitve
SIuradno ime: Univerzitetna psihiatrična klinika LjubljanaOddaja naročilaSlovenija Ljubljana Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
SIuradno ime: INŠTITUT UNIVERZE V LJUBLJANI FAKULTETE ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO, d.o.o.Dodatne informacije Slovenija Ljubljana Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
SIuradno ime: GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJEOddaja naročilaSlovenija Ljubljana Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
SIUradno ime OBČINA LJUTOMER Poštni naslov: Vrazova ulica 1 Poštna številka: 9240 Šifra NUTS: SObvestilo o naročilu male vrednostiIzvedba raznih storitev za potrebe projekta Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Ljutomer, 3. faza. V projekt bodo vključeni štirje objekti (Podjetniški inkubator Ljutomer, OŠ Ivana ...
SIUradno ime DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE Poštni naslov: Karantanska cesta 5 Poštna številka: 1230 Šifra NUTS: SI Kraj ...Obvestilo o naročilu male vrednostiPredmet javnega naročila je uskladitev že pridobljenega PZI z zakonodajo in priprava popisov za GOI dela.
SIUradno ime OBČINA KAMNIK Poštni naslov: Glavni trg 24 Poštna številka: 1241 Šifra NUTS: SI Kraj Kamnik Država ...Obvestilo o naročilu male vrednostiGradbeni nadzor nad gradnjo kanalizacije v Motniku
SIUradno ime CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK Poštni naslov: Novi trg 43A Poštna ...PopravekStoritve nadzora izvedbe gradnje prizidka PPVIZ k objektu CIRIUS Kamnik
SIUradno ime Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ...PopravekIzvedba zaščitnih ukrepov in menjav mostovnih pragov na jekleni mostni konstrukciji v km 25+284 na progi številka 34 Maribor - Prevalje - d.m.
SIUradno ime MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Poštni naslov: Hajdrihova ...Obvestilo o oddaji naročila male vrednostiIzvajanje zunanje kontrole kakovosti pri umestitvi podhoda na železniških postajah Rače in Laze
SIUradno ime DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Poštni naslov: Ulica XIV. divizije 4 Poštna številka: ...Obvestilo o naročiluIzvedba zunanje kontrole kakovosti pri investicijah na obstoječih AC in HC, s katerimi upravlja DARS d. d. v letih 2023 - 2025
SIUradno ime DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Poštni naslov: Ulica XIV. divizije 4 Poštna številka: ...Obvestilo o naročiluStrokovno svetovalne storitve s področja upravljanja in rednega vzdrževanja AC in HC v upravljanju DARS