Obvestila o javnih naročilih iz Slovenije in držav Evropske unije +386 17 775 177 Ob delovnih dneh 10:00-16:00

Objave

Pri storitvi spremljanja javnih naročil lahko s pomočjo CPV kod ali ključnih besed za iskanje vnaprej določite iskalne profile in si prilagodite iskalne nastavitve. Na spodnjem seznamu si lahko ogledate 24 glavnih kategorij. Za kategorijami v oklepaju je prikazano število vseh  oskrbovalnih panog v Sloveniji in Evropski uniji, objavljenih v zadnjih 7ih dneh.

V primeru težav z nastavitvami se obrnite na nas. Na voljo smo Vam na elektronskem naslovu info@informator-javnihrazpisov.si

 

PredlagateljTip kategorijaVsebina
SIuradno ime: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJEObvestilo o javnem naročiluSlovenija Ljubljana Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
SIUradno ime OBČINA BREŽICE Poštni naslov: Cesta prvih borcev 18 Poštna številka: 8250 Šifra NUTS: SI Kraj Brežice ...PopravekPredmet naročila je izdelava projektne dokumentacije za izvedbo celovitih protipoplavnih ukrepov na povodju Sotle za varovanje Rigonc, Gmajne in Dobove.
SIUradno ime DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Poštni naslov: Ulica XIV. divizije 4 Poštna številka: ...PopravekIzdelava izvedbenega načrta za preplastitev voziščne konstrukcije priključka A2/0101 Hrušica vključno z obnovo mostu čez Savo VA0287 in obnovo nadvoza VA0286 Hrušica na AC A2 0002/0602 ...
SIUradno ime MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Poštni naslov: Tržaška ...PopravekPZI »Sanacija brežin in rekonstrukcija ceste R1-210, odsek 1106 Spodnje Jezersko-Preddvor od km 6,050 do km 6,150«
SIUradno ime DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o. Poštni naslov: Obrežna ulica 170 Poštna številka: 2000 Šifra NUTS: SI ...Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službePrenova sekundarnih sistemov na objektih HE Dravograd, HE Vuzenica in HE Mariborski otok - LOT SUP.
SIUradno ime NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. Poštni naslov: Vrbina 12 Poštna številka: 8270 Šifra NUTS: SI Kraj ...Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službeManjša dela v NEK v 2022 in 2023
SIUradno ime MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Poštni naslov: Zemljemerska ulica 12 ...Obvestilo o spremembi
SIUradno ime UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Poštni naslov: Ljubljanska ulica 5 Poštna številka: 2000 Šifra ...Obvestilo o oddaji naročila male vrednostiČiščenje prezračevanja po stavbah UKC Maribor
SIUradno ime ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA Poštni naslov: Svetčeva ulica 9 Poštna številka: 1000 Šifra NUTS: SObvestilo o naročilu male vrednostiIzdelava enostavnejših načrtov (popisov vseh vrst)
SIUradno ime MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Poštni naslov: Tržaška ...Obvestilo o naročiluIzdelava projektne dokumentacije IZP in IZN ureditve kolesarske povezave D-1 na področju občin ŠENTILJ in PESNICA
SIUradno ime LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba Poštni naslov: Vojkovo nabrežje 38 ...Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnostPredmet naročila je kontrola kvalitete blaga, tekočih tovorov, sredstev za pretovor in količinska kontola na ladjah. Naročilo je razdelejeno na sklope: Sklop 2: Kontrola sredstev oz. pripomočkov ...
SIUradno ime ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA Poštni naslov: Svetčeva ulica 9 Poštna številka: 1000 Šifra NUTS: SPopravekIzdelava enostavnejših načrtov (popisov vseh vrst)
SIUradno ime Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ...Obvestilo o oddaji naročila male vrednostiProtipožarna zaščita žel. proga G62 cepišče Prešnica - Koper od km 14+970 do km 15+600
SIUradno ime MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Poštni naslov: Tržaška ...Obvestilo o naročiluIzdelava PZI dokumentacije za ureditev DKP D7 Ilirska Bistrica - Zabiče
SIUradno ime DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Poštni naslov: Ulica XIV. divizije 4 Poštna številka: ...Obvestilo o naročiluSpremljanje stanja pokritih vkopov na avtocestah in hitrih cestah v upravljanju DARS za obdobje 5 let