Obvestila o javnih naročilih iz Slovenije in držav Evropske unije +386 17 775 177 Ob delovnih dneh 10:00-16:00

Objave

Pri storitvi spremljanja javnih naročil lahko s pomočjo CPV kod ali ključnih besed za iskanje vnaprej določite iskalne profile in si prilagodite iskalne nastavitve. Na spodnjem seznamu si lahko ogledate 24 glavnih kategorij. Za kategorijami v oklepaju je prikazano število vseh  oskrbovalnih panog v Sloveniji in Evropski uniji, objavljenih v zadnjih 7ih dneh.

V primeru težav z nastavitvami se obrnite na nas. Na voljo smo Vam na elektronskem naslovu info@informator-javnihrazpisov.si

 

PredlagateljTip kategorijaVsebina
SIuradno ime: InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega ...Obvestilo o javnem naročiluSlovenija Izola Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal)
SIuradno ime: UNIVERZA V MARIBORUOddaja naročilaSlovenija Maribor Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal)
SIuradno ime: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova GoricaOddaja naročilaSlovenija Šempeter pri Gorici Storitve bolnišnic in z njimi povezane storitve
SIUradno ime ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM Poštni naslov: Ob Suhi 11 Poštna številka: 2390 Šifra NUTS: SI Kraj ...Obvestilo o naročilu male vrednostiNakup aparata za merjenje kostne gostote.
SIUradno ime SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica Poštni naslov: Ulica padlih borcev 13A Poštna ...Obvestilo o spremembi
SIUradno ime UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Poštni naslov: Zaloška cesta 2 Poštna številka: 1000 Šifra ...Obvestilo o naročiluNakup in all inclusive vzdrževanje analitskega sistema kromatografije s tandemsko masno spektrometrijo z vključenimi GOI deli in potrošnim materialom
SIUradno ime ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA Poštni naslov: Gregorčičeva cesta 8 Poštna številka: 6250 Šifra NUTS: ...PopravekDOBAVA ZDRAVIL
SIUradno ime UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA Poštni naslov: Vrazov trg 2 Poštna številka: 1000 Šifra NUTS: ...PopravekPredmet javnega naročila je nakup dveh aparatov za avtomatsko barvanje imunohistokemije in imunocitokemije in in situ hibridizacije z vzdrževanjem in dobava pripadajočih reagentov in potrošnega ...
SIUradno ime DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO p.o. Poštni naslov: Kandijska cesta 1 Poštna številka: 8000 Šifra NUTS: SI ...PopravekPredmet javnega naročila je sukcesivna dobava zdravil na recept (v nadaljevanju tudi: artikel ali blago) uvrščenih v Centralno bazo zdravil (v nadaljevanju: CBZ), vodeno na podlagi Pravilnika o ...
SIUradno ime UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Poštni naslov: Ljubljanska ulica 5 Poštna številka: 2000 Šifra ...PopravekPredmet javnega naročila je nabava Dializnega materiala za dializne monitorje.
SIUradno ime ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino Poštni naslov: Šlajmerjeva ulica 6 Poštna številka: ...Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnostNakup zdravila Fibrema
SIUradno ime ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE Poštni naslov: Černelčeva cesta 8 Poštna številka: 8250 Šifra NUTS: SI Kraj ...PopravekDobava zdravil za obdobje 4 let
SIUradno ime SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO Poštni naslov: Šmihelska cesta 1 Poštna številka: 8000 Šifra NUTS: SPopravekZDRAVILA RAZNA
SIUradno ime DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK Poštni naslov: Neveljska pot 26 Poštna številka: 1241 Šifra NUTS: SI Kraj ...Obvestilo o naročilu male vrednostiSUKCESIVNA DOBAVA MATERIALA ZA ZDRAVSTVENO NEGO
SIUradno ime ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ Poštni naslov: Ulica dr. Hrovata 4 Poštna številka: 2270 Šifra NUTS: SI Kraj ...Obvestilo o oddaji naročila male vrednostiDOBAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA ZA OBDOBJE ENEGA LETA.