Obvestila o javnih naročilih iz Slovenije in držav Evropske unije +386 17 775 177 Ob delovnih dneh 10:00-16:00

Objave

Pri storitvi spremljanja javnih naročil lahko s pomočjo CPV kod ali ključnih besed za iskanje vnaprej določite iskalne profile in si prilagodite iskalne nastavitve. Na spodnjem seznamu si lahko ogledate 24 glavnih kategorij. Za kategorijami v oklepaju je prikazano število vseh  oskrbovalnih panog v Sloveniji in Evropski uniji, objavljenih v zadnjih 7ih dneh.

V primeru težav z nastavitvami se obrnite na nas. Na voljo smo Vam na elektronskem naslovu info@informator-javnihrazpisov.si

 

PredlagateljTip kategorijaVsebina
SIuradno ime: SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTAOddaja naročilaSlovenija Murska Sobota Kontejnerji za odpadni material
SIuradno ime: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE d.o.o.Obvestilo o javnem naročiluSlovenija Kočevje Gradbeni kamen
SIuradno ime: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.Oddaja naročilaSlovenija Ljubljana Stavbno pohištvo
SIuradno ime: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ...Oddaja naročilaSlovenija Ljubljana Material za gradnjo
SIUradno ime KOMUNALA Komunalno podjetje Nova Gorica d.d. Poštni naslov: Cesta 25. junija 1 Poštna številka: 5000 ...Obvestilo o oddaji naročila male vrednostiPredmet javnega naročila je dobava plastičnih zabojnikov za odpadke, za predvideno obdobje šestintrideset (36) mesecev, v vrsti in ocenjeni količini, kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo ...
SIUradno ime Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ...Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službeDobava aluminotermičnega varilnega materiala za obdobje 2023-2025
SIUradno ime JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. Poštni naslov: Vodovodna cesta 90 Poštna številka: 1000 ...Obvestilo o oddaji naročilaPredmet javnega naročila je zamenjava segmentnih vrat po naslednjih sklopih:  Sklop 1: Vrata MBO-B,  Sklop 2: Vrata MBO-M.
SIUradno ime KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o Poštni naslov: Koroška cesta 37B Poštna ...Obvestilo o naročilu male vrednostiPredmet naročila je dobava materiala za redno in investicijsko vzdrževanje.
SIUradno ime Rudolfovo - Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto Poštni naslov: Podbreznik 15 Poštna številka: ...Obvestilo o oddaji naročila»Specialna oprema za industrijo, delavniška oprema in VR/XR oprema - po sklopih« in sicer za 1. SKLOP: Nosilni pritrditveni profili za ureditev delovnega mesta
SIUradno ime MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Poštni naslov: Štefanova ulica 2 Poštna številka: 1000 Šifra NUTS: SI ...PopravekNakup in dobava slikopleskarskega materiala za potrebe MNZ in GPU za obdobje 2 let.
SIUradno ime DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Poštni naslov: Ulica XIV. divizije 4 Poštna številka: ...Obvestilo o naročilu male vrednostiDobava zabojnikov za odpadke in traktorskega platoja: SKLOP 1 - Dobava zabojnikov SKLOP 2 - Traktorski plato. Naročilo je razdeljeno na dva sklopa. Ponudnik lahko odda ponudbo samo za en ali oba ...
SIUradno ime Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA Poštni naslov: Celovška cesta 25 Poštna številka: 1000 Šifra NUTS: SI Kraj ...Obvestilo o naročilu male vrednostiSukcesivna nabava potrošnega materiala, ki ga naročnik potrebuje za vzdrževanje objektov v upravljanju
SIUradno ime JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o. Poštni naslov: Pameče 177A Poštna številka: 2380 Šifra ...Obvestilo o spremembi
SIUradno ime Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. Poštni naslov: Pot na Tojnice 40 Poštna številka: 1360 ...PopravekDobava blaga
SIUradno ime ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Poštni naslov: Vrunčeva ulica 2A ...PopravekARMIRANOBETONSKA OHIŠJA MONTAŽNIH TRANSFORMATORSKIH POSTAJ