Obvestila o javnih naročilih iz Slovenije in držav Evropske unije

Objave

Pri storitvi spremljanja javnih naročil lahko s pomočjo CPV kod ali ključnih besed za iskanje vnaprej določite iskalne profile in si prilagodite iskalne nastavitve. Na spodnjem seznamu si lahko ogledate 24 glavnih kategorij. Za kategorijami v oklepaju je prikazano število vseh  oskrbovalnih panog v Sloveniji in Evropski uniji, objavljenih v zadnjih 7ih dneh.

V primeru težav z nastavitvami se obrnite na nas. Na voljo smo Vam na elektronskem naslovu info@informator-javnihrazpisov.si

 

PredlagateljTip kategorijaVsebina
SIuradno ime: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVEOddaja naročilaSlovenija Ljubljana Montažne zgradbe
SIuradno ime: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANAObvestilo o javnem naročiluSlovenija Ljubljana Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
SIUradno ime KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o. Poštni naslov: Ulica Pohorskega ...Obvestilo o naročilu male vrednostiSukcesivni nakupi kanalizacijskega materiala za potrebe izvedbe projekta »Rekonstrukcija ceste, vodovoda, fekalne in meteorne kanalizacije, Njiverce - Novi del«, ki ga naročnik izvaja za Občino ...
SIUradno ime JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o. Poštni naslov: Savska cesta 34 Poštna številka: 1230 Šifra NUTS: ...Obvestilo o naročilu male vrednostiDobava vodovodnega materiala
SIUradno ime MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Poštni naslov: Štefanova ulica 2 Poštna številka: 1000 Šifra NUTS: SI ...Obvestilo o oddaji naročilaPredmet javnega naročila je izdelava, dobava in postavitev stražarskih hišk, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki. Predmet javnega naročila vključuje tudi izvedbo gradbeno - obrtniških in ...
SIUradno ime JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBLICA RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o. - s.r.l. Poštni naslov: Ulica 15.maja 13 ...Obvestilo o naročilu male vrednostiMATERIAL ZA VODOMERNE JAŠKE IN OSTALI VODOVODNI MATERIAL
SIUradno ime ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Poštni naslov: Slovenska cesta 56 ...Obvestilo o naročilu male vrednostiNaročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za dobavo armirano betonskih drogov (2-letno obdobje).
SIUradno ime OBČINA RIBNICA Poštni naslov: Gorenjska cesta 3 Poštna številka: 1310 Šifra NUTS: SI Kraj Ribnica ...Obvestilo o naročilu male vrednostiV okviru javnega naročila je predvidena zamenjava športnega poda v dvorani Športnega centra Ribnica.
SIUradno ime KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o. Poštni naslov: Ulica Pohorskega ...Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službeSukcesivna dobava vodovodnega materiala za obdobje 4 let Predvidena je sklenitev okvirnih sporazumov s tremi najugodnejšimi ponudniki (za posamezni sklop) in odpiranje konkurence med strankami ...
SI   MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, Kontakt: Jožica GLAVAN, SI-1000 LJUBLJANA. Tel. +386 ...OBVESTILO O NAROČILU NA PODROČJU OBRAMBE IN VARNOSTI   OPIS   II.1.1)   Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: NAKUP OPREME IN SREDSTEV ZA STRELIŠČE CRNGROB   II.1.2)   Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago. ...