Obvestila o javnih naročilih iz Slovenije in držav Evropske unije +386 17 775 177 Ob delovnih dneh 10:00-16:00

Objave

Pri storitvi spremljanja javnih naročil lahko s pomočjo CPV kod ali ključnih besed za iskanje vnaprej določite iskalne profile in si prilagodite iskalne nastavitve. Na spodnjem seznamu si lahko ogledate 24 glavnih kategorij. Za kategorijami v oklepaju je prikazano število vseh  oskrbovalnih panog v Sloveniji in Evropski uniji, objavljenih v zadnjih 7ih dneh.

V primeru težav z nastavitvami se obrnite na nas. Na voljo smo Vam na elektronskem naslovu info@informator-javnihrazpisov.si

 

PredlagateljTip kategorijaVsebina
SIuradno ime: MINISTRSTVO ZA OBRAMBOOddaja naročilaSlovenija Ljubljana Rudarska, kamnoseška in gradbena oprema
SIuradno ime: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o.Obvestilo o javnem naročiluSlovenija Domžale Vozila za odpadke in odplake
SIuradno ime: OBČINA KAMNIKOddaja naročilaSlovenija Kamnik Storitve vzdrževanja naprav javne razsvetljave in semaforjev
SIuradno ime: Center za zaščito in reševanje DomžaleOddaja naročilaSlovenija Domžale Motorna vozila
SIuradno ime: OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAHOddaja naročilaSlovenija Jurovski Dol Gasilska vozila
SIuradno ime: Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnostSlovenija Ljubljana Oprema za nadzor in upravljanje cestnega prometa
SIuradno ime: DOM UPOKOJENCEV PTUJObvestilo o javnem naročiluSlovenija Ptuj Bolniške postelje
SIUradno ime OBČINA KAMNIK Poštni naslov: Glavni trg 24 Poštna številka: 1241 Šifra NUTS: SI Kraj Kamnik Država ...Obvestilo o oddaji naročilaIzbira koncesionarja za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije v občini Kamnik
SIUradno ime Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ...Obvestilo o naročilu male vrednostiObnova VM levi tir predor Poganek
SIUradno ime Center za zaščito in reševanje Domžale Poštni naslov: Količevo 2A Poštna številka: 1230 Šifra NUTS: ...Obvestilo o oddaji naročilaPredmet javnega naročila je nakup in dobava nakup gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin za potrebe Centra za zaščito in reševanje Domžale skladno s tehničnimi specifikacijami, ki ...
SIUradno ime Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. Poštni naslov: Kopitarjeva ulica 2 Poštna ...Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnostVzdrževanje potopnih stebričkov in zapornic
SIUradno ime ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Poštni naslov: Šegova ulica 112 Poštna številka: 8000 Šifra NUTS: SI Kraj ...Obvestilo o naročilu male vrednostiPredmet javnega naročila je Dobava okoljsko manj obremenjujočih osebnih vozil za potrebe ŠC Novo mesto in sicer obsega naslednje sklope Sklop 1 osebno vozilo s turbodizelskim motorjem prostornine ...
SIUradno ime ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR Poštni naslov: Cesta Leona Dobrotinška 3B Poštna številka: 3230 Šifra NUTS: SI ...Obvestilo o oddaji naročila male vrednostiDobava treh osebnih vozil za potrebe patronažne službe ter Centra za duševno zdravje odraslih
SIUradno ime SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica Poštni naslov: Ulica padlih borcev 13A Poštna ...Obvestilo o naročilu male vrednostiPredmet javnega naročila je dobava vozila za razvoz hrane. Podrobnejša specifikacija predmeta naročila je razvidna iz tehničnih zahtev, osnutka pogodbe in drugih relevantnih delov razpisne ...
SIUradno ime OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH Poštni naslov: Jurovski Dol 70B Poštna številka: 2223 Šifra ...Obvestilo o oddaji naročilaDobava gasilskega vozila GVC-3