Obvestila o javnih naročilih iz Slovenije in držav Evropske unije

Objave

Pri storitvi spremljanja javnih naročil lahko s pomočjo CPV kod ali ključnih besed za iskanje vnaprej določite iskalne profile in si prilagodite iskalne nastavitve. Na spodnjem seznamu si lahko ogledate 24 glavnih kategorij. Za kategorijami v oklepaju je prikazano število vseh  oskrbovalnih panog v Sloveniji in Evropski uniji, objavljenih v zadnjih 7ih dneh.

V primeru težav z nastavitvami se obrnite na nas. Na voljo smo Vam na elektronskem naslovu info@informator-javnihrazpisov.si

 

PredlagateljTip kategorijaVsebina
SIuradno ime: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.Obvestilo o javnem naročiluSlovenija Ljubljana Storitve vzdrževanja okrasnih vrtov in parkov
SIuradno ime: Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnostiSlovenija Kočevje Gozdarske storitve
SIuradno ime: Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o.Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnostiSlovenija Idrija Storitve čiščenja in pometanja cest
SIuradno ime: Zavod za gozdove SlovenijeOddaja naročilaSlovenija Ljubljana Sadike
SIuradno ime: KOBILARNA LIPICA d.o.o.Dodatne informacije Slovenija Sežana Kmetijski, ribiški, gozdarski in z njimi povezani proizvodi
SIUradno ime MESTNA OBČINA NOVA GORICA Poštni naslov: Trg Edvarda Kardelja 1 Poštna številka: 5000 Šifra NUTS: SI ...Obvestilo o oddaji naročila male vrednostiVzdrževanje gozdnih cest za leto 2023
SIUradno ime Zavod za gozdove Slovenije Poštni naslov: Večna pot 2 Poštna številka: 1000 Šifra NUTS: SI Kraj ...Obvestilo o oddaji naročilaDobava sadik plodonosnih drevesnih vrst v okviru projekta »ZAGON - Znanje za gospodaren odnos do narave« po 4 sklopih.
SIUradno ime Slovenski državni gozdovi, d. o. o. Poštni naslov: Rožna ulica 39 Poštna številka: 1330 Šifra NUTS: SI ...Obvestilo o spremembi
SIUradno ime JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. Poštni naslov: Vodovodna cesta 90 Poštna številka: 1000 ...Obvestilo o naročiluPredmet javnega naročila je dobava in vzdrževanje parkovne opreme in opreme otroških igrišč na območju Mestne občine Ljubljana v mestnih parkih in otroških igriščih.
SIUradno ime Slovenski državni gozdovi, d. o. o. Poštni naslov: Rožna ulica 39 Poštna številka: 1330 Šifra NUTS: SI ...Obvestilo o spremembi
SIUradno ime Slovenski državni gozdovi, d. o. o. Poštni naslov: Rožna ulica 39 Poštna številka: 1330 Šifra NUTS: SI ...Obvestilo o spremembi
SIUradno ime Slovenski državni gozdovi, d. o. o. Poštni naslov: Rožna ulica 39 Poštna številka: 1330 Šifra NUTS: SI ...Obvestilo o naročilu male vrednostiDOBAVA PLOŠČIC ZA OZNAČEVANJE GOZDNO LESNIH SORTIMENTOV
SIUradno ime Kočevski les, družba za lesno proizvodnjo, d.o.o. Poštni naslov: Trata XObvestilo o oddaji naročilaSečnja in spravilo na območju gozdov v lasti občine Kočevje 2023-2025