Obvestila o javnih naročilih iz Slovenije in držav Evropske unije +386 17 775 177 Ob delovnih dneh 10:00-16:00

Objave

Pri storitvi spremljanja javnih naročil lahko s pomočjo CPV kod ali ključnih besed za iskanje vnaprej določite iskalne profile in si prilagodite iskalne nastavitve. Na spodnjem seznamu si lahko ogledate 24 glavnih kategorij. Za kategorijami v oklepaju je prikazano število vseh  oskrbovalnih panog v Sloveniji in Evropski uniji, objavljenih v zadnjih 7ih dneh.

V primeru težav z nastavitvami se obrnite na nas. Na voljo smo Vam na elektronskem naslovu info@informator-javnihrazpisov.si

 

PredlagateljTip kategorijaVsebina
SIUradno ime Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. Poštni naslov: Cesta bratov Milavcev 42 Poštna številka: 8250 ...Obvestilo o naročiluObdelava mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov
SIUradno ime Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o. Poštni naslov: Mariborska cesta 7 Poštna ...Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službeDALJINSKO IN OPERATIVNO UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ČISTILNIH NAPRAV IN KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA V OBČINI RADLJE OB DRAVI
SIUradno ime JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. Poštni naslov: Verovškova ulica 62 Poštna številka: 1000 ...Obvestilo o spremembi
SIUradno ime OBČINA ŽIRI Poštni naslov: Loška cesta 1 Poštna številka: 4226 Šifra NUTS: SI Kraj Žiri Država ...Obvestilo o oddaji naročilaPredmet javnega naročila je zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov iz občine Žiri.
SIUradno ime MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA Poštni naslov: Kardoševa ulica 2 Poštna številka: 9000 Šifra NUTS: SI Kraj ...Obvestilo o podelitvi koncesijePODELITEV KONCESIJE ZA IZVAJANJE OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA
SIUradno ime JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice Poštni naslov: Cesta maršala Tita 51 Poštna številka: ...Obvestilo o oddaji naročila male vrednostiOdvoz zbranih nevarnih odpadkov iz gospodinjstev za obdobje dveh let
SIUradno ime Komunala Tolmin, javno podjetje, d.o.o. Poštni naslov: Poljubinj 89H Poštna številka: 5220 Šifra NUTS: ...Obvestilo o oddaji naročila male vrednostiPrevzem, prevoz, obdelava in odstranjevanje dehidriranega blata iz čistilnih naprav Bovec, Kobarid in Tolmin za obdobje enega leta.
SIUradno ime ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA Poštni naslov: Zaloška cesta 2 Poštna številka: 1000 Šifra NUTS: SI Kraj ...Obvestilo o naročiluOdpadki - Odvoz odpadne embalaže in najem zabojnikov za potrebe shranjevanja embalaže
SIUradno ime MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Poštni naslov: Dunajska cesta 48 Poštna številka: 1000 Šifra NUTS: SI0 ...Obvestilo o podelitvi koncesijeSkladno s 4. členom Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (Uradni list RS, št. 44/22 ) storitve ...
SIuradno ime: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnostiSlovenija Ljubljana Storitve v zvezi z odpadki
SIuradno ime: OBČINA ŽIRIOddaja naročilaSlovenija Žiri Storitve v zvezi z odpadki
SIuradno ime: MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTAObvestilo o podelitvi koncesijeSlovenija Murska Sobota Storitve zbiranja odpadkov
SIuradno ime: Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o.Obvestilo o javnem naročiluSlovenija Radlje ob Dravi Storitve v zvezi z odplakami
SIuradno ime: ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANAOddaja naročilaSlovenija Ljubljana Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem
SIuradno ime: Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.Obvestilo o javnem naročiluSlovenija Brežice Odstranjevanje in obdelava odpadkov