Obvestila o javnih naročilih iz Slovenije in držav Evropske unije +386 17 775 177 Ob delovnih dneh 10:00-16:00

Objave

Pri storitvi spremljanja javnih naročil lahko s pomočjo CPV kod ali ključnih besed za iskanje vnaprej določite iskalne profile in si prilagodite iskalne nastavitve. Na spodnjem seznamu si lahko ogledate 24 glavnih kategorij. Za kategorijami v oklepaju je prikazano število vseh  oskrbovalnih panog v Sloveniji in Evropski uniji, objavljenih v zadnjih 7ih dneh.

V primeru težav z nastavitvami se obrnite na nas. Na voljo smo Vam na elektronskem naslovu info@informator-javnihrazpisov.si

 

PredlagateljTip kategorijaVsebina
SIuradno ime: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.Dodatne informacije Slovenija Ljubljana Storitve v zvezi z odpadki
SIuradno ime: Javno podjetje Snaga, podjetje za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.Obvestilo o javnem naročiluSlovenija Maribor Okoljske storitve
SIUradno ime JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. Poštni naslov: Savinjska cesta 11A Poštna številka: 1420 Šifra ...Obvestilo o naročilu male vrednostiPrevzem in odstranjevanje dehidriranega blata iz CČN Trbovlje 1.000 t/letno
SIUradno ime Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec, d.o.o. Poštni naslov: Tržaška cesta 27 Poštna številka: 1370 ...Obvestilo o naročilu male vrednostiJavno naročilo obsega obratovalni monitoring stanja podzemnih vod in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak na odlagališču Ostri vrh v letih 2023 in 2024.
SIUradno ime Javno podjetje Snaga, podjetje za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o. Poštni naslov: ...Obvestilo o naročiluIzvajanje monitoringov in drugih storitev varstva okolja
SIUradno ime Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o. Poštni naslov: Carl Jakoba ulica 4 Poštna številka: 5280 Šifra ...Obvestilo o naročilu male vrednostiPrevzem različnih vrst odpadkov
SIUradno ime MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO Poštni naslov: Langusova ulica 4 Poštna številka: 1000 Šifra NUTS: SI Kraj ...Obvestilo o naročiluSkladno z Uredbo (EU) 2018/1999 (člen 14) so dolžne države članice Komisiji predložiti tudi svoje posodobljene zadnje priglašene NEPN do 30. junija 2024. Skladno s tem se je začel proces ...
SIUradno ime OBČINA PIVKA Poštni naslov: Kolodvorska cesta 5 Poštna številka: 6257 Šifra NUTS: SI Kraj Pivka Država ...Obvestilo o oddaji naročilaPredmet javnega naročila je čiščenje jame Ravnica po priloženem popisu.
SIUradno ime UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Poštni naslov: Ljubljanska ulica 5 Poštna številka: 2000 Šifra ...Obvestilo o naročiluOdstranjevanje in obdelava odpadkov - ponovitev
SIUradno ime Socialno varstveni zavod Hrastovec Poštni naslov: Hrastovec v Slov. goricah 22 Poštna številka: 2230 ...Obvestilo o naročilu male vrednostiPrevzem in odvoz odpadkov