Obvestila o javnih naročilih iz Slovenije in držav Evropske unije

Objave

Pri storitvi spremljanja javnih naročil lahko s pomočjo CPV kod ali ključnih besed za iskanje vnaprej določite iskalne profile in si prilagodite iskalne nastavitve. Na spodnjem seznamu si lahko ogledate 24 glavnih kategorij. Za kategorijami v oklepaju je prikazano število vseh  oskrbovalnih panog v Sloveniji in Evropski uniji, objavljenih v zadnjih 7ih dneh.

V primeru težav z nastavitvami se obrnite na nas. Na voljo smo Vam na elektronskem naslovu info@informator-javnihrazpisov.si

 

PredlagateljTip kategorijaVsebina
SIUradno ime MESTNA OBČINA MARIBOR Poštni naslov: Ulica heroja Staneta 1 Poštna številka: 2000 Šifra NUTS: SI Kraj ...Obvestilo o oddaji naročilaKategorija 1: Vzdrževanje nekategoriziranih javnih cest v KS in MČ v Mestni občini Maribor Kategorija 2: Vzdrževanje gozdnih cest v Mestni občini Maribor
SIUradno ime ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE Poštni naslov: Dunajska cesta 106 Poštna številka: 1000 ...Obvestilo o oddaji naročila male vrednostiUreditev odvoda komunalnih odpadnih voda v SND Rače
SIUradno ime OBČINA SEŽANA Poštni naslov: Partizanska cesta 4 Poštna številka: 6210 Šifra NUTS: SI Kraj Sežana ...Obvestilo o spremembi
SIUradno ime OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC Poštni naslov: Stara cesta 13 Poštna številka: 1356 Šifra NUTS: SI Kraj ...Obvestilo o naročilu male vrednostiJavno naročilo zajema tekoče vzdrževanje in interventna dela v primeru okvar na javnih vodovodnih sistemih na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec ter elektro vzdrževalna dela na objektih in ...
SIUradno ime ELES, d. o. o., operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja Poštni ...Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnostSanacija SM6 na DV 2x110 kV Dravograd - Slovenj Gradec, odprava posledice havarije
SIUradno ime OBČINA PESNICA Poštni naslov: Pesnica pri Mariboru 43A Poštna številka: 2211 Šifra NUTS: SI Kraj ...Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnostZimsko vzdrževanje lokalnih cest (LC), javnih poti (JP), javnih površin in avtobusnih postajališč v sezoni 2023 in 2024
SIUradno ime MESTNA OBČINA NOVA GORICA Poštni naslov: Trg Edvarda Kardelja 1 Poštna številka: 5000 Šifra NUTS: SI ...Obvestilo o spremembi
SIUradno ime MESTNA OBČINA NOVA GORICA Poštni naslov: Trg Edvarda Kardelja 1 Poštna številka: 5000 Šifra NUTS: SI ...Obvestilo o spremembi
SIuradno ime: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.Dodatne informacije Slovenija Celje Gradbena dela na avtocestah
SIuradno ime: OBČINA ILIRSKA BISTRICASprememba naročila/koncesije v času njene veljavnostiSlovenija Ilirska Bistrica Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih