Obvestila o javnih naročilih iz Slovenije in držav Evropske unije +386 17 775 177 Ob delovnih dneh 10:00-16:00

Objave

Pri storitvi spremljanja javnih naročil lahko s pomočjo CPV kod ali ključnih besed za iskanje vnaprej določite iskalne profile in si prilagodite iskalne nastavitve. Na spodnjem seznamu si lahko ogledate 24 glavnih kategorij. Za kategorijami v oklepaju je prikazano število vseh  oskrbovalnih panog v Sloveniji in Evropski uniji, objavljenih v zadnjih 7ih dneh.

V primeru težav z nastavitvami se obrnite na nas. Na voljo smo Vam na elektronskem naslovu info@informator-javnihrazpisov.si

 

PredlagateljTip kategorijaVsebina
SIUradno ime OBČINA BREŽICE Poštni naslov: Cesta prvih borcev 18 Poštna številka: 8250 Šifra NUTS: SI Kraj Brežice ...Obvestilo o naročilu male vrednostiPredmet javnega naročila je ureditev ceste med naseljema Cerklje ob Krki in Črešnjice in sicer izvedba 2. ter 3. faze projekta Obnova lokalne ceste Cerklje - Črešnjice in Velika vas - Veliki ...
SIUradno ime OBČINA SLOVENSKE KONJICE Poštni naslov: Stari trg 29 Poštna številka: 3210 Šifra NUTS: SI Kraj ...Obvestilo o oddaji naročila male vrednostiZa območje rekonstrukcije ceste na odseku Zgornji Vešenik je bil izdelan Izvedbeni načrt v skladu z 18. členom Zakona o cestah (ZCes-1) (Ur.l.RS, št. 109/10, 48/12, 36/14-odl. US 46/15 in 10/18) ...
SIUradno ime DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Poštni naslov: Ulica XIV. divizije 4 Poštna številka: ...PopravekPreplastitev voziščne konstrukcije na AC A2 0026/0626 Kronovo-Dobruška vas od km 1+022 do km 6+040, 0027/0627 Dobruška vas-Drnovo od km 0+000 do km 1+600 in 0416 priključek Dobruška vas od km ...
SIUradno ime DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Poštni naslov: Ulica XIV. divizije 4 Poštna številka: ...PopravekRekonstrukcija ceste in objektov na odsekih AC A2 0023 Ivančna Gorica-Bič od km 4,130 do km 6,889, 0623 Ivančna Gorica-Bič od km 4,160 do km 6,875, 0072 in 0672 Bič-Trebnje V od km 0,000 do km ...
SIUradno ime OBČINA APAČE Poštni naslov: Apače 42B Poštna številka: 9253 Šifra NUTS: SI Kraj Apače Država ...PopravekUreditev ceste v stanovanjski soseski Apače
SIUradno ime DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Poštni naslov: Ulica XIV. divizije 4 Poštna številka: ...PopravekObnova voziščne konstrukcije in objektov na odsekih HC H4/0379 in 0779 Vogrsko-Šempeter od km 4,470 do km 4,779, 0380 in 0780 Šempeter-Vrtojba od km 0,000 do km 2,238, 0445 priključku Šempeter ...
SIUradno ime OBČINA BREŽICE Poštni naslov: Cesta prvih borcev 18 Poštna številka: 8250 Šifra NUTS: SI Kraj Brežice ...PopravekPredmet javnega naročila je rekonstrukcija ceste LZ 026401 z dograditvijo pločnika v dolžini cca 180 m. V sklopu del se obnovi obstoječi vodovod iz azbestnih cevi.
SIUradno ime SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR Poštni naslov: Mladinska ulica 14A Poštna številka: 2000 ...Obvestilo o oddaji naročila male vrednostiIzvedba transformatorske postaje za potrebe projekta Rekonstrukcija, prizidava, statična in energetska sanacija objekta na Cankarjevi ulici 5 v Mariboru.
SIUradno ime Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih ...Obvestilo o oddaji naročila male vrednostiIzvajanje internih priključkov na sistemu javne kanalizacije; podrobnejši opis javnega naročila je razviden iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
SIUradno ime DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Poštni naslov: Ulica XIV. divizije 4 Poštna številka: ...Obvestilo o naročilu male vrednostiDobava in montaža silosa in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov v ACB Drnovo
SIUradno ime OBČINA LOGATEC Poštni naslov: Tržaška cesta 50A Poštna številka: 1370 Šifra NUTS: SI Kraj Logatec ...Obvestilo o oddaji naročila male vrednostiPredmet javnega naročila je modernizacija odsekov cest: LC 226031 Hotedršica-Žibrše od km 4,180 do km 4,230 (50m), LC 226032 Žibrše-Logatec od km 0,000 do km 1,125 (1125m) in JP 726321 ...
SIUradno ime OBČINA SLOVENSKE KONJICE Poštni naslov: Stari trg 29 Poštna številka: 3210 Šifra NUTS: SI Kraj ...Obvestilo o spremembi
SIUradno ime MESTNA OBČINA MARIBOR Poštni naslov: Ulica heroja Staneta 1 Poštna številka: 2000 Šifra NUTS: SI Kraj ...PopravekKomunalna in prometna ureditev Medvedove ulice v Mariboru - ponovitev postopka
SIUradno ime OBČINA BOHINJ Poštni naslov: Triglavska cesta 35 Poštna številka: 4264 Šifra NUTS: SI Kraj Bohinjska ...PopravekPredmet javnega naročila je izgradnja meteorne kanalizacije za potrebe odvodnjavanja padavinskih voda pri vrtcu v Bohinjski Bistrici.
SIUradno ime OBČINA GROSUPLJE Poštni naslov: Taborska cesta 2 Poštna številka: 1290 Šifra NUTS: SObvestilo o spremembi