Obvestila o javnih naročilih iz Slovenije in držav Evropske unije +386 17 775 177 Ob delovnih dneh 10:00-16:00

Objave

Pri storitvi spremljanja javnih naročil lahko s pomočjo CPV kod ali ključnih besed za iskanje vnaprej določite iskalne profile in si prilagodite iskalne nastavitve. Na spodnjem seznamu si lahko ogledate 24 glavnih kategorij. Za kategorijami v oklepaju je prikazano število vseh  oskrbovalnih panog v Sloveniji in Evropski uniji, objavljenih v zadnjih 7ih dneh.

V primeru težav z nastavitvami se obrnite na nas. Na voljo smo Vam na elektronskem naslovu info@informator-javnihrazpisov.si

 

PredlagateljTip kategorijaVsebina
SIuradno ime: ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.Dodatne informacije Slovenija Kranj Visokonapetostni kabli
SIUradno ime OBČINA IZOLA Poštni naslov: Sončno nabrežje 8 Poštna številka: 6310 Šifra NUTS: SI Kraj Izola - Isola ...Obvestilo o oddaji naročila male vrednostiPredmet javnega naročila je »Vodovod Baredi« na podlagi katerega bo naročnik izbral izvajalca za izgradnjo vodovoda za zagotvaljanje vodooskrbe za potrebe odlagališča in zbirnega centra Izola, ...
SIUradno ime OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Poštni naslov: Trg Davorina Jenka 13 Poštna številka: 4207 Šifra NUTS: SI ...Obvestilo o oddaji naročilaIzgradnja fekalne kanalizacije in vodovoda - 2. faza v naselju Štefanja Gora
SIUradno ime JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. Poštni naslov: Verovškova ulica 62 Poštna številka: 1000 ...Obvestilo o spremembi
SIUradno ime Javno podjetje-Azienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l. Poštni naslov: Ulica 15.maja 4 Poštna ...Obvestilo o oddaji naročila male vrednostiObnova postrojenja za pripravo tehnološke vode na Centralni čistilni napravi Koper
SIUradno ime DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Poštni naslov: Ulica XIV. divizije 4 Poštna številka: ...PopravekPriključek Dragomer na AC A1 Šentilj - Srmin, odsek 00520652 Brezovica - Vrhnika.