Obvestila o javnih naročilih iz Slovenije in držav Evropske unije

Objave

Pri storitvi spremljanja javnih naročil lahko s pomočjo CPV kod ali ključnih besed za iskanje vnaprej določite iskalne profile in si prilagodite iskalne nastavitve. Na spodnjem seznamu si lahko ogledate 24 glavnih kategorij. Za kategorijami v oklepaju je prikazano število vseh  oskrbovalnih panog v Sloveniji in Evropski uniji, objavljenih v zadnjih 7ih dneh.

V primeru težav z nastavitvami se obrnite na nas. Na voljo smo Vam na elektronskem naslovu info@informator-javnihrazpisov.si

 

PredlagateljTip kategorijaVsebina
SIuradno ime: MESTNA OBČINA LJUBLJANASprememba naročila/koncesije v času njene veljavnostiSlovenija Ljubljana Gradbena dela na kanalizaciji
SIuradno ime: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.Dodatne informacije Slovenija Celje Varnostne ograje
SIuradno ime: RAZVOJNA AGENCIJA SLOVENSKE GORICE, d.o.o.Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnostiSlovenija Lenart v Slov. goricah Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
SIuradno ime: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežjaDodatne informacije Slovenija Ljubljana Gradbena dela na elektroenergetskih vodih
SIUradno ime JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. Poštni naslov: Verovškova ulica 62 Poštna številka: 1000 ...Obvestilo o oddaji naročila male vrednostiIntervencijska gradbena dela na vročevodnem, parovodnem in plinovodnem omrežju za obdobje 12 mesecev
SIUradno ime OBČINA BREŽICE Poštni naslov: Cesta prvih borcev 18 Poštna številka: 8250 Šifra NUTS: SI Kraj Brežice ...Obvestilo o spremembi
SIUradno ime OBČINA VIPAVA Poštni naslov: Glavni trg 15 Poštna številka: 5271 Šifra NUTS: SI Kraj Vipava Država ...PopravekPredmet javnega naročila je izgradnja kanalizacije na območju Lože - Manče.
SIUradno ime ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja Poštni naslov: Hajdrihova ulica 2 ...Obvestilo o naročilu male vrednostiDobava in montaža antivibratorjev za DV 400 kV Beričevo-Divača
SIUradno ime OBČINA KUNGOTA Poštni naslov: Plintovec 1 Poštna številka: 2201 Šifra NUTS: SI Kraj Zgornja Kungota ...Obvestilo o naročilu male vrednostiIzgradnja nadomestnega mostu preko Radečkega potoka v Juriju ob Pesnici - Most Hlebič.
SIUradno ime OBČINA MIRNA PEČ Poštni naslov: Trg 2 Poštna številka: 8216 Šifra NUTS: SObvestilo o oddaji naročila male vrednostiHidravlična izboljšava vodovodnega sistema Mirna Peč z izgradnjo sekundarnega omrežja v Občini Mirna Peč.
SIUradno ime OBČINA POSTOJNA Poštni naslov: Ljubljanska cesta 4 Poštna številka: 6230 Šifra NUTS: SPopravekPredmet javnega naročila je ureditev parkirišča za avtodome, osebna vozila in postajališča za avtobus in počivališča na parc. št. 1621/6, 1621/4, 2929/1 in 1621/5 vse k.o. Kačja vas ...
SIUradno ime OBČINA IDRIJA Poštni naslov: Mestni trg 1 Poštna številka: 5280 Šifra NUTS: SI Kraj Idrija Država ...Obvestilo o naročilu male vrednostiInvesticija vključuje gradbena dela na treh lokacijah: 1. Sanacija odseka LC 130 161 Mravljišče - Zavratec, ki zajema preplastitev dotrajane ceste v dolžini 1.500 m; 2. Obnova Partizanske ulice v ...
SIUradno ime ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja Poštni naslov: Hajdrihova ulica 2 ...PopravekGradbena dela, dobava in montaža jeklenih konstrukcij, dobava in montaža 2x110 kV kabelskega sistema Renče na DV 2x110 kV Gorica-Divača.
SIUradno ime OBČINA JESENICE Poštni naslov: Cesta železarjev 6 Poštna številka: 4270 Šifra NUTS: SI Kraj Jesenice ...PopravekPredmet javnega naročila je Ureditev območja KS Sava 2. faza - 2. etapa: Območje Ulice Viktorja Kejžarja od križišča z Delavsko ulico do križišča z Industrijsko ulico ter območje Ulice ...
SIUradno ime OBČINA VIPAVA Poštni naslov: Glavni trg 15 Poštna številka: 5271 Šifra NUTS: SI Kraj Vipava Država ...PopravekPredmet javnega naročila je izgradnja kanalizacije na območju Lože - Manče.